1000 dagen Participatiewet: wat werkt en waarom?

Berenschot en Centerdata (Tilburg University) organiseren op woensdag 6 december van 9.00 tot 13.00 uur in samenwerking met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een conferentie over de stand van zaken na 1000 dagen Participatiewet. Het is tijd om de balans op te maken: wat werkt en waarom?

De conferentie is bedoeld voor werkgevers, gemeenten, medewerkers van WSP’s, UWV en andere belangstellenden. U bent van harte uitgenodigd.

Berenschot en Centerdata deden in opdracht van het ministerie van SZW onderzoek naar ervaringen van werkgevers, gemeenten en werkzoekenden met de Participatiewet. Graag delen zij de resultaten met u. De conferentie vindt plaats op het kantoor van Berenschot in Utrecht. In korte presentaties worden de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek met u gedeeld. Daarna gaat men met elkaar in gesprek.

Meer informatie kunt u vinden op https://www.berenschot.nl/actueel/evenementenagenda/conferentie-participatiewet/. Daar vind u ook het formulier waarmee u zich kunt aanmelden voor deze conferentie.

Wanneer u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met Anke van Rossum via a.vanrossum@berenschot.nl.