2e landelijke bijeenkomst ‘BorisLijn en BorisAanpak in de praktijk’

Op 17 mei 2017 wordt op de VSO-school De Toekomst in Ede een landelijke informatiebijeenkomst georganiseerd, voor VSO- en PrO-scholen (en gemeenten) betreffende de Boris Aanpak en deBorisLijn.

Programma

Deel 1

  • Inloop deelnemers 10.45-11.15 uur
  • Opening 11.15-11.30 uur
  • Rondleiding school 11.30-12.00 uur
  • Lunch en netwerken 12.00-13.00 uur

Deel 2

  • Presentatie SBB Boris 13.00-13.30 uur
  • Presentatie ‘De BorisLijn in de school’ 13.30-14.30 uur
  • Inzage De BorisLijn (ruimte voor vragen) 14.30-15.00 uur
  • Afsluiting 15.00 uur

Locatie
De Toekomst, Asakkerweg 5, 6718 HD Ede

Contact
Paul Abma, 06 28860983, paul@borislijn.nl
Freerk Steendam, 06 55561504, freerk@borislijn.nl

Voor meer informatie, zie: