Benchlearnbijeenkomst Divosa (regio Noord/Twente)

Alle gemeenten die deelnemen aan de verdiepende module van de Divosa Benchmark Werk en Inkomen hebben recht op 2 benchlearnbijeenkomsten in 2017, die verdeeld zijn over 5 regio’s. Hierin worden de cijfers van de benchmark geduid en het verhaal achter de cijfers staat centraal.

Voor wie?
Managers en beleidsmedewerkers van de deelnemende gemeenten en ISD’en uit arbeidsmarktregio:

  • Groningen
  • Friesland
  • Twente
  •  Achterhoek
  • IJssel Vechtstreek
  • Drenthe

Logo Divosa Benchmark

Meten, vergelijken, op zoek gaan naar het verhaal achter de cijfers en daarvan leren. De Divosa Benchmark Werk & Inkomen zorgt voor vergelijkbare cijfers over de uitvoering van de Participatiewet, geeft het meest volledige en actuele beeld van de uitvoeringspraktijk en ondersteunt gemeenten om een lerende organisatie te worden.

Nieuwsgierig? www.divosa-benchmark.nl