Bijeenkomst ‘Coöperatief ondernemen & de P-wet’

Welke voordelen heeft het voor gemeenten om bijstandsgerechtigden toe te staan parttime te ondernemen in een coöperatie? Hoe formuleer je heldere afspraken met de coöperatie binnen de kaders van de Participatiewet? En wat is er nodig om deze samenwerking tot een succes te maken? Daarover gaat de Divosa Vrijdag: Coöperatief ondernemen & de P-wet.

Naast individueel parttime ondernemen komen coöperatieve vormen van parttime ondernemen voor. Mensen met een bijstandsuitkering vormen bijvoorbeeld samen een sociale coöperatie. Deze coöperatie helpt deelnemers door hen te begeleiden en sociale steun te bieden.

Het concept van de sociale coöperatie sluit aan bij de doelstellingen van de Participatiewet maar het stelt gemeenten ook voor uitdagingen. Want hoe verhoudt het zich tot de wet- en regelgeving? Hoe sluit de collectieve benadering van een sociale coöperatie aan op de individuele benadering van de Participatiewet? Wat doe je als een actieve burger aangeeft een sociale coöperatie op te willen zetten? Of als je zelf een sociale coöperatie wilt opzetten? Waar begin je? En wat zijn do’s en don’ts? Ontdek het tijdens deze Divosa Vrijdag.

Meer informatie over programma, aanmelden, etc.: https://www.divosa.nl/bijeenkomsten/cooperatief-ondernemen-de-p-wet