Bijeenkomst ‘Overijssels Meesterschap!’

Datum: vrijdag 30 september 2016
Locatie: Enexis, Marsweg 5, Zwolle
Tijd: 13.45-16.00 uur
Voor wie: werkgevers, partners in Werkbedrijf Regio Zwolle, SER Overijssel en Statenleden
Aanmelden tot uiterlijk vrijdag 23 september: hf.v.bergeijk-flierman@overijssel.nl

Samen werken aan 1000 vacatures voor waardevolle, ervaren en vakbekwame 50-plussers
Gaat u de uitdaging aan? U wordt om actief mee te denken over deze uitdaging tijdens deze informatieve en interactieve bijeenkomst.
Rondom het thema ’50 + en arbeidsmarkt’ zijn meerdere initiatieven ontplooid. Zowel bij individuele bedrijven als in lokaal en regionaal verband. De provincie kan vanuit het regionaal economisch beleid vooral een faciliterende, ondersteunende en verbindende taak vervullen om de positie en inzetbaarheid van ouderen op de arbeidsmarkt te versterken.
In afstemming met het (MKB-)bedrijfsleven, gemeenten en arbeidsmarktregio’s, UWV en onderwijs is het doel om vanuit ieders rol en verantwoordelijkheid te komen tot een concrete samenhangende aanpak. Iedereen doet mee! Laten we met elkaar de uitdaging aangaan om 1000 waardevolle mensen aan een reguliere baan te helpen!

Inspirerende voorbeelden en John de Wolf als ambassadeur
Waarom is het aantrekkelijk om met 50-plussers te werken? Hoe doen ze het? En wat levert het op? Op 30 september staat het ‘Overijssels Meesterschap!’ centraal en maakt u kennis met enkele inspirerende voorbeelden uit onze provincie. Aan de hand van diverse thema’s vertellen werkgevers hun verhaal. Thema’s die aan bod komen zijn: het meester-gezelprincipe; de projectmatige aanpak; het vooroordeel ziekteverzuim en omscholing en bijscholing.
Ook is er aandacht voor bestaande instrumenten en regelingen. Uiteraard zijn wij ook nieuwsgierig naar uw mening en aanpak en is er dus genoeg ruimte om ervaringen uit te wisselen.
Oud-voetballer John de Wolf (53) is als ambassadeur ouderenwerkloosheid ook aanwezig. Minister Asscher heeft hem voor een jaar benoemd om meer ouderen aan het werk te helpen en vooroordelen weg te nemen. Asscher omschrijft De Wolf als: “Iemand die werkgevers, werknemers en werkzoekenden streng kan toespreken als het moet, maar ook een schouderklopje kan uitdelen: juist de kwaliteiten die nodig zijn om een boegbeeld te zijn voor de mensen die het nodig hebben.”
John de Wolf over zijn rol: “Het is mijn taak als ambassadeur en boegbeeld om in eerste instantie reuring te maken, aandacht te krijgen voor het probleem. Nou, dat is volgens mij fantastisch gelukt. Ik wil de vooroordelen over vijftigplussers proberen weg te nemen. Vijftigplussers zouden niet fit, niet capabel en niet flexibel zijn. Nou, kijk eens, hier zit er één voor je.”

Kortom, een boeiend en interactief programma waar uw inbreng zeker van toegevoegde waarde kan zijn.