Bijeenkomst ‘Samenwerking en regie arbeidsmarkt zorg en welzijn regio Zwolle’

Samenwerking en regie arbeidsmarkt zorg en welzijn regio Zwolle

De personele tekorten in de zorgsector lopen op. In de regio Zwolle zijn verschillende initiatieven genomen om deze problemen aan te pakken. Het is tijd om te komen tot afstemming en integratie om in gezamenlijkheid regie te gaan voeren bij de aanpak van het arbeidsmarktvraagstuk in zorg en welzijn. De regio kan daarbij rekenen op steun vanuit het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Op woensdag 6 september en woensdag 4 oktober worden bijeenkomsten over dit thema georganiseerd, beide van 15.00 tot 17.30 uur bij Landstede Zwolle. De eerste bijeenkomst is bedoeld als werksessie voor beleidsmakers; de tweede voor bestuurders, waarbij een regionaal actieplan wordt voorgelegd.

Voor direct aanmelden voor 6 september klikt u hier, voor aanmelding voor de bijeenkomst van 4 oktober gebruikt u deze link.

Uitnodiging 4 oktober 2017 – bestuurders Uitnodiging 6 september 2017 – beleidsmakers