Bijeenkomst Schakel-Makelpool, Kampen

Werkbedrijf Regio Zwolle werkt aan een sluitende aanpak voor kwetsbare jongeren die uit PrO, VSO en Entree uitstromen. Hierin vervult de Schakel-Makelpool een cruciale rol: de schakel tussen onderwijs, gemeenten en werkgevers zodat geen enkele jongere in onze regio tussen de wal en het schip raakt. Het doel: iedere jongere op zijn of haar eigen bestemming krijgen, door middel van werk, vervolgonderwijs of een dagbesteding.
Om meer inzicht te geven in de ontwikkelingen in de regio, hoe wij als partners met elkaar samenwerken en wat we vanuit de Schakel-Makelpool voor u kunnen betekenen nodigen wij u van harte uit voor een van de bijeenkomsten bij u in de buurt.

Voor wie?
Iedereen die de PrO, VSO en Entree jongeren een warm hart toedraagt en meewerkt aan een sluitend vangnet (bijvoorbeeld beleidsambtenaren, leerplichtambtenaren, accountmanagers werkgeversdienstverlening, (senior) adviseurs UWV WERKbedrijf en WerkgeversServicepunt en professionals vanuit PrO, VSO en Entreescholen).

Wanneer en waar
Dinsdag 17 mei 2016
PrO Hardenberg, Verlengde Korte Steeg 18, Hardenberg (voor subregio Hardenberg, Dalfsen en Ommen)

Donderdag 19 mei 2016
Stad en Esch, Ezingerweg 54, Meppel (voor subregio Steenwijk, Westerveld, Meppel en Staphorst

Maandag 30 mei 2016
Ichthus College Kampen, Flevoweg 68, Kampen (voor subregio Hattem, Heerde, Oldebroek, Zwartewaterland, Kampen, Zwolle en Raalte)

Programma
15.15-15.30 uur Inloop met koffie en thee
15.30-15.40 uur Welkom en opening – Daniël Meijerink (coördinator Schakel-Makelpool)
15.40-15.55 uur Aansluiting op de arbeidsmarkt en Werkbedrijf Regio Zwolle – Lydia Pieterse /Sanne Wolff/Manon Koldewijn (Werkbedrijf Regio Zwolle)
15.55-16.10 uur Wat kunnen wij voor u vanuit de Schakel-Makelpool betekenen? – Daniel Meijerink
16.10-16.25 uur De jongere en UWV, hoe werkt dat? – Brechtje den Engelsen (arbeidsdeskundige UWV)
16.25-16.30 uur Afsluiting

Aanmelden
Het heeft de voorkeur dat u op de bijeenkomst komt die voor uw subregio is gepland. Daar ontmoet u namelijk de gemeenten, professionals werkgeversdienstverlening en scholen waarmee u het meest samenwerkt. Kunt u niet op de bijeenkomst voor uw subregio komen, dan kunt u op een van de andere bijeenkomsten te komen, zodat u toch goed geïnformeerd blijft. Geef u zo snel mogelijk op voor een van deze bijeenkomsten, via d.meijerink@zwolle.nl.