Bovenregionale bijeenkomst Participatiewet en Beschut werken

Datum: dinsdag 29 maart 2016
Waar: De Nieuwe Buitensociëteit, Zwolle
Tijd: 12.30 -16.30 uur
Aanmelden: via Congrescentrum VNG. Deelname aan de bijeenkomst is gratis.

 

Hoe begeleidt u mensen met een intensieve begeleidingsbehoefte en lage loonwaarde naar werk of zinvolle dagbesteding?

Onderzoek – peildatum augustus 2015 – wijst uit dat er veel sprake is van beleidsvoornemens bij gemeenten en nog niet van concrete invulling van beschut werk. Daarmee blijft het aantal ingevulde plekken beperkt. Gezien de dilemma’s en vragen waarmee gemeenten worstelen is dat niet vreemd. Om gemeenten, werkgevers en sociale werkbedrijven te informeren over de wettelijke kaders en (financierings)mogelijkheden voor ‘nieuw beschut’, organiseert de Programmaraad een bovenregionale bijeenkomst.

Doel
Tijdens deze bijeenkomst wordt duidelijkheid geboden over de extra financiële middelen die het Rijk beschikbaar stelt en onder welke voorwaarden deze middelen kunnen worden aangesproken. Ook wordt ingegaan op de selectie van kandidaten, het creëren van beschutte werkplekken en de juridische constructies die mogelijk zijn. Daarnaast wordt een aantal werkende praktijkvoorbeelden toegelicht en is er ruimte voor het uitwisselen van ervaring en ideeën.

Voor wie?
Voor de regionale bijeenkomsten worden uitgenodigd:

 • Beleidsmedewerkers en casemanagers van gemeenten en Sociale Werkbedrijven
 • Medewerkers P&O/HRM van gemeenten en Sociale Werkbedrijven
 • Medewerkers van UWV
 • Cliënten(organisaties) en vakbonden
 • Werkgeversorganisaties

Programma

 • 12.30 uur   Inloop met lunch
 • 13.00 uur   Welkom en toelichting van wettelijke kaders en de definitie van beschut werk (door SZW)
 • 13.15 uur   Hoe vindt de beoordeling van kandidaten voor beschut werk plaats? (door UWV)
 • 13.30 uur   Onduidelijkheden en opheldering wat betreft de kaders
 • 13.45 uur   Tom de Haas met tien praktijkvoorbeelden vanuit het land
 • 14.15 uur   Pauze
 • 14.30 uur   Gesprekken aan tafels in drie ronden met terugkoppeling na elke ronde
  Tijdens deze 1,5 uur faciliteren we het gesprek aan tafel aan de hand van drie vragen: (1) Wat zijn de afwegingenuitgangspunten tot nu toe i.h.k.v. inrichten beschut werk? (2) Tegen welke belemmeringen loopt u aan en kunnen uw tafelgenoten u op weg helpen? (3) En waar gaat u vanaf morgen mee aan de slag/Wat neemt u mee?
 • 16.15 uur   Afronding
 • 16.30 uur   Mogelijkheid tot napraten

(Bron: www.samenvoordeklant.nl)