Cedris Lezing 2017

De jaarlijkse Cedris-lezing wordt dit jaar verzorgd door Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Putters deelt zijn visie, duidt en geeft inzicht in de gevolgen van maatschappelijke polarisering voor onze arbeidsmarkt.

De economie trekt aan, maar profiteren mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt hiervan? Wat zijn de gevolgen voor de samenleving als dit niet zo is? Met de ontwikkelingen in de Amerikaanse politiek in ogenschouw nemend, zijn deze vragen actueler dan ooit. Wat moet er gebeuren om te voorkomen dat de verschillen onoverbrugbaar worden en een arbeidsmarkt te creëren waarin iedereen mee doet?

Lezing & debat
In zijn lezing gaat Putters hierop in. Hij deelt zijn visie, geeft inzicht in oorzaken en gevolgen en duidt problemen en oplossingen. Vanwege de Tweede Kamerverkiezingen in maart wordt de lezing gevolgd door een politiek debat met zes Tweede Kamerkleden van verschillende partijen. Zij gaan, met de lezing van Putters in het achterhoofd, in debat over de toekomst van onze arbeidsmarkt en de kansen voor mensen met een grote afstand tot een betaalde baan.

Luisteren & meepraten
De middag die op 2 februari georganiseerd wordt in Sociëteit de Witte in Den Haag belooft leerzaam en inspirerend te worden. Komt u luisteren en meepraten? Meld u dan aan via info@cedris.nl. Voor meer informatie over het programma en de locatie vindt u via www.cedris.nl