Congres ‘De Participatiewet als kans’

Datum: dinsdag 10 mei 2016
Locatie: Carlton President Hotel Utrecht, Floraweg 25, Utrecht
Tijd: 13.00-19.30 uur
Kosten: € 495,00
Aanmelden: op de site van Gids in Bedrijf

Door mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt waardevolle kansen te bieden verbetert dat het imago van een werkgever. Als die de juiste functie voor deze werknemers weet te creëren, zijn zij op hun best en vormen zij een absolute meerwaarde voor een bedrijf of instelling. Bovendien zijn er allerlei financiële en praktische tegemoetkomingen om werkgevers in dit proces te ondersteunen.

Om een sterke businesscase te maken moeten werkgevers zich goed voorbereiden:

  • Wie vallen onder de Participatiewet en de beoogde quotumregeling?
  • Welke arbeidsrechtelijke en financiële risico’s zijn er?
  • Hoe begeleidt u werknemers met een arbeidsbeperking?
  • Hoe en waar vindt u geschikte kandidaten?

Met medewerking van o.a:
Prof. dr. Ton Wilthagen, Hoogleraar Arbeidsmarkt Tilburg University;
Ton de Kok, Projectleider Brabants Expertisecentrum Socialer Ondernemen (BESO);
Iko Kakes, Manager Social Projects, N.V. Nuon Evergy en trainer Functiecreatie Disworks.