Defensie Oriëntatiedag

Datum: donderdag 26 november 2015
Waar: Prinses Margrietkazerne, Kolonel D.J. Teesweg 1, 8091 AT Wezep
Soort bijeenkomst: besloten werksessie, uitsluitend op uitnodiging
Voor wie: adviseurs werk UWV, arbeidsmarktbemiddelaars, coaches, gemeenten, leerwerkloketten en jongerenloketten
Tijd: 9.30 – 15.15 uur
Meer informatie: Eric Carlier, servicepuntdefensie@mindef.nl

 

De Defensie Oriëntatiedag is een must voor vertegenwoordigers van gemeenten en UWV. De dag staat in het teken van informatieoverdracht over de geleiding van (jonge) werkzoekenden richting Defensie en over kennisverbreding inzake de positie van de militaire werknemer en zijn/haar werkzaamheden.

Tussen 10.00 en 15.00 uur wordt ingegaan op o.a. Defensie en de ‘banenafspraak’, werkfitstages voor Wajongers, convenant UWV/Defensie, samenwerkingsvormen en nog veel meer.

Programma
09.30 uur   Gebouw 23, zaal open, ontvangst door Servicepunt Defensie (Eric Carlier (UWV) en Jelle Kramer (Defensie))
10.00 uur   Interactieve presentatie
12.00 uur   Gezamenlijke lunch in het bedrijfsrestaurant
12.45 uur   Rondleiding
14.30 uur   Gebouw 23, evaluatie en afsluiting
15.15 uur   Vertrek huiswaarts

Meer informatie op www.servicepuntdefensie.nl, aanmelden kan via servicepuntdefensie@mindef.nl