Jongeren op weg naar zelfstandigheid

Jongeren die voor hun 18e levensjaar met jeugdhulp te maken krijgen, lopen grote kans om op een later moment in de bijstand terecht te komen. Voor jongeren met een beperking gaat het vaak om een duurzame periode. Hoe kunnen gemeenten deze jongeren begeleiden vanuit een integrale benadering tussen Werk en Inkomen en Jeugdhulp? Ontdek het tijdens de Divosa Vrijdag op 10 februari 2017.

Met de overheveling van nieuwe zorgtaken hebben gemeenten ruimte, regie en middelen om een levensbreed en levenslang zorgbeleid voor jongeren te formuleren. Er is dan ook veel aandacht voor effectieve werkwijzen voor jongeren die ondersteuning krijgen vanuit de Jeugdwet in relatie tot WLZ, Wmo en Participatiewet. Toch komt het regelmatig voor dat kwetsbare jongeren tussen de mazen van het (wetten)net vallen.

Wilt u weten:

  • Wat de successen zijn van gemeenten die slagen in het verbinden van Jeugdwet en Participatiewet?
  • Hoe u opstartproblemen bij het leggen van deze verbinding en andere obstakels kunt voorkomen?
  • Hoe het ondernemers lukt om voor kwetsbare jongeren integrale zorgpaden te organiseren?
  • Hoe de integratie-uitkering sociaal domein efficiënter kan worden ingezet?

Meld u dan aan voor de Divosa Vrijdag: Jongeren op weg naar zelfstandigheid op 10 februari.

Kijk voor het programma, sprekers, aanmelden, etc. op https://www.divosa.nl/bijeenkomsten/jongeren-op-weg-naar-zelfstandigheid