Jongeren voor Defensie: hoe te lokaliseren en mobiliseren?

Uitnodiging voorlichting Jongerenmiddag Defensie 16-03-2017

Op woensdag 19 april aanstaande organiseert Defensie een Jongerenmiddag in de Johannes Postkazerne in Havelte. Defensie is een van de grootste werkgevers van ons land en is altijd op zoek naar nieuwe medewerkers. Met name onder jongeren bevindt zich een groot potentieel voor een breed scala aan functies. De Jongerenmiddag heeft een tweeledig doel: jongeren kennis laten maken met de verschillende krijgsmachtonderdelen en hen enthousiasmeren voor een baan bij Defensie.

Defensie heeft UWV en gemeenten gevraagd werkzoekende jongeren te lokaliseren, mobiliseren en uit te nodigen. Daarbij hoort natuurlijk ook een ‘goed verhaal’; we moeten weten wat Defensie te bieden heeft en wat er van kandidaten wordt verwacht.

Voorlichting
Daarom organiseren we een voorlichtingsbijeenkomst voor alle gemeentelijke en UWV-professionals in onze regio die (direct of indirect) met werkzoekende jongeren te maken hebben.
Daarnaast wordt ook contact gelegd met collega’s in de omliggende provincies c.q. arbeidsmarktregio’s, om ook daar jongeren te kunnen bereiken. Defensie onderhoudt zelf contact met onderwijsinstellingen in de regio.

Wanneer: donderdag 16 maart 2017
Tijdstip: 9.30 – 11.30 uur
Waar: Johannes Postkazerne, Johannes Postweg 7, 7973 JB Darp/Havelte
Voor wie? Consulenten jongeren, adviseurs werk, teamleiders, managers

Aanmelden
Vanwege veiligheidsvoorschriften op de kazerne is het nodig dat je je vooraf voor deze bijeenkomst aanmeldt. Dat kan door uiterlijk dinsdag 14 maart 2017 een mail te sturen aan Linda Zorge, communicatieadviseur Werkbedrijf Regio Zwolle, linda.zorge@uwv.nl. Vermeld in de mail s.v.p. je naam, organisatie en functie. Mocht je daarna onverhoopt toch verhinderd zijn, meld je dan even per e-mail af.

Legitimatie meenemen!
Bezoekers aan de kazerne moeten zich kunnen identificeren. Neem daarom een geldig legimitatiebewijs mee.

We hopen jullie op 16 maart te kunnen begroeten.

Coördinatieteam ‘Jongerenmiddag Defensie’
Inge Groen, beleidsadviseur Sociale Zaken gemeente Zwolle, i.groen@zwolle.nl
Gerlinde Scheper, externe ondersteuner doelgroepregister, g.scheper@zwolle.nl
Mesut Aydemir, senior adviseur WerkgeversServicepunt Regio Zwolle, mesut.aydemir@uwv.nl
Dennis Beks, senior adviseur WerkgeversServicepunt Regio Zwolle, dennis.beks@uwv.nl
Linda Zorge, communicatieadviseur Werkbedrijf Regio Zwolle, linda.zorge@uwv.nl