Kennisconferentie ‘Banenafspraak & publieke werkgevers: hoe te realiseren?’

Datum: woensdag 21 september 2016
Locatie: AOC De Groene Welle, Koggelaan 7, 8017 JN Zwolle
Tijd: 9.00-13.00 uur
Voor wie: bestuurders en HRM-adviseurs in publieke sector
Aanmelden: linda.zorge@uwv.nl

In 2016 is de ambitie om in de regio Zwolle 1.000 extra garantie- en leerwerkbanen voor mensen met een arbeidsbeperking te realiseren. Uit recente cijfers blijkt dat de publieke sector landelijk én in arbeidsmarktregio Zwolle de taakstelling ten aanzien van het realiseren van garantiebanen heeft gehaald. Het blijft echter een zaak van lange adem en we moeten ervoor waken dat de aandacht nu niet verslapt. Daarom organiseert Werkbedrijf Regio Zwolle de kennisconferentie ‘Banenafspraak & publieke werkgevers: hoe te realiseren?’, in nauwe samenwerking met EC O&P | Team Inclusief en de landelijke Programmaraad.

Programma
Plenaire kennissessie met o.a.:
– Toelichting Banenafspraak en landelijk sociaal akkoord, door Hans Spigt (landelijk aanjager)
– Best practice vanuit HR-perspectief – Belastingdienst Zwolle
Themagesprekken over:
– In-, door- en uitstroom van ‘doelgroepers’
– Het plezier van een inclusieve organisatie
– SROI als hulpmiddel
– Realiseren van inclusief beleid in een publieke organisatie
– MVO voor jongeren uit PrO/VSO/Entree met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt