Kennissessies ‘Banenafspraak’ voor professionals regio Zwolle

In december 2016 is door Werkbedrijf Regio Zwolle onder professionals bij gemeenten in de regio geïnventariseerd of er behoefte was aan het deelnemen aan UWV-kennissessies over de Banenafspraak en zaken die daarmee samenhangen. De uitkomst was dat er voldoende animo is voor de eerste 4 modules:

  • Banenafspraak en doelgroepregister
  • Transparantie
  • Instrumenten en regelingen
  • Verdieping loonkostensubsidie en loondispensatie

De kennissessies zouden oorspronkelijk eind 2016 plaatsvinden maar dat kon door omstandigheden niet doorgaan. Er zijn inmiddels nieuwe data vastgesteld: op woensdag 5 en donderdag 6 juli, op een nog nader te bepalen tijdstip en locatie.

Programma

Dagdeel
STADSKANTOOR ZWOLLE
Woensdag 5 juli (o.l.v. Susan Breunissen, landelijk adviseur werkgeversdiensten/ coördinatie Banenafspraak)
STADHUIS  ZWOLLE
Donderdag 6 juli (o.l.v. Gerald Knuiman, senior adviseur werkgeversdiensten Arnhem)
Groep 1
Groep 2
Ochtend
09:30–10:30
Module 3 Instrumenten en regelingen
09:00–11:00
Module 1 Banenafspraak en doelgroepregister
10:30–10:45
Pauze
11:00–11:15
Pauze
10:45–11:45
Module 4
Verdieping loonkostensubsidie en loondispensatie
11:15–12:15
Module 2
Transparantie
Lunch
12:00–12:30
12:30–13:00
Groep 2
 
Groep 1
Middag
12:30–13:30
Module 3 Instrumenten en regelingen
 13:00–15:00
Module 1 Banenafspraak en doelgroepregister
13:30–13:45
Pauze
15:00–15:15
Pauze
13:45–14:45
Module 4 Verdieping loonkostensubsidie en loondispensatie
 15:15–16:15
Module 2 Transparantie
Borrel
Eind ca. 15:00
Eind rond 16:15

Uiteraard zijn de kennissessies ook toegankelijk voor nieuwe collega’s die er het afgelopen half jaar zijn bij gekomen. Graag even doorgeven, dan kunnen we hiermee rekening houden. Dus: zet 5 en/of 6 juli vast in je agenda. Je krijgt binnenkort verder bericht over de groepsindeling, locatie, aanvang, duur, etc.