Meet & Greet ‘Ontdek de plus in 50+’

Datum: donderdag 21 april 2016
Tijdstip: van 13.30 tot 16.00 uur
Locatie: Bovenfoyer De Nieuwe Buitensociëteit, Stationsplein 1, Zwolle
Opbouw stand: vanaf 12.45 uur
Aanmelden: voor uiterlijk maandag 11 april bij Linda Zorge via linda.zorge@uwv.nl. U ontvangt uiterlijk een week voor het event een bevestiging.

“Waarom zou ik een 50-plusser in dienst nemen?” Een vraag die werkgevers zichzelf waarschijnlijk al eens hebben gesteld. En waarop ze waarschijnlijk ook voor de hand liggende antwoorden hebben gekregen. Antwoorden waarin ‘ervaring’, ‘know how’ en ‘motivatie’ vaak de boventoon voeren. Maar er zijn ook andere argumenten aan te voeren, die misschien niet zo voor de hand liggen. Welke dat zijn? We nodigen werkgevers in de regio Zwolle graag uit om dit zelf te ervaren tijdens de ‘Meet & Greet 50+’ .

Succesvol naar werk
Tijdens de Meet & Greet 50+ kunnen werkgevers kennismaken met werkzoekenden die de training ‘Succesvol naar werk’ hebben afgesloten. De training (8 dagdelen in 3 maanden) ondersteunt 50-plussers, die langer dan 3 maanden een WW-uitkering ontvangen. De onderwerpen die in de training onder meer aan bod komen zijn inzicht in eigen competenties, het eigen netwerk inzetten, zichzelf in een elevator pitch presenteren en vacatures beoordelen.

Opdracht
De werkzoekenden die voor de Meet & Greet 50+ worden uitgenodigd krijgen een concrete opdracht mee: “Presenteer uzelf actief bij voor u interessante werkgevers. Neem zelf het initiatief en ga zelf het gesprek aan. Netwerk. Vraag werkgevers naar actuele en te verwachten vacatures. Misschien zijn zij ook op de hoogte van vacatures bij collega-werkgevers? En vraag werkgevers om feedback over uw presentatie.” De opdracht moet er uiteraard mede toe leiden dat de werkzoekende snel weer aan de slag kan.

Vacatures
We stellen de aanwezigheid van werkgevers uit de regio Zwolle tijdens de Meet & Greet 50+ zeer op prijs. Nog meer als daar ook concrete vacatures (voor 50-plussers) worden gepresenteerd. Werkgevers krijgen een stand tot hun beschikking, uiteraard kosteloos, en krijgen volop gelegenheid om met eventuele kandidaten in gesprek te gaan; de werkzoekenden worden, om de 20 minuten, in groepen uitgenodigd.