NISZ-Studiemiddag ‘Tegenprestatie en verdringing’

Datum: vrijdag 22 januari 2016
Waar: Universiteit Utrecht – Raadszaal, Achter Sint Pieter 200, Utrecht
Tijd: 15.00 uur – 17.30 uur
Aanmelden: www.nisz.nl

Het Nederlands Instituut voor Sociale Zekerheid (NISZ) organiseert op 22 januari de studiemiddag ‘Leidt tegenprestatie voor uitkeringsgerechtigden tot verdringing van werk?’.

De invoering van de tegenprestatie die uitkeringsgerechtigden moeten leveren heeft geleid tot veel discussie in politiek en samenleving. Zo leidt de tegenprestatie volgens de FNV tot verdringing van mensen met een reguliere baan. “Mensen horen minimaal het wettelijk minimumloon te verdienen en indien van toepassing het cao-loon. ‘Werken zonder loon’ levert geen banen op, maar kost banen. Wat voorheen gewoon een betaalde baan was, wordt steeds vaker werk zonder loon”, aldus de FNV. De vrees voor dergelijke verdringing is er ook als gevolg van de nieuwe Participatiewet die per 1 januari 2015 is ingevoerd. Het financieel aantrekkelijk maken van het aannemen van arbeidsbeperkten voor regulier werk via een loonkostensubsidie en de banenafspraak, zouden ertoe leiden dat de voormalig groep WWB-ers, en laagopgeleide mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, verdrongen worden van de arbeidsmarkt.

Sprekers

  • Willemijn Roozendaal, universitair hoofddocent en bijzonder hoogleraar Socialezekerheidsrecht, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, VU Amsterdam
  • Alex Corra, strategisch en juridisch beleidsadviseur SVB
  • Arjan Heyma, Hoofd Arbeid & Onderwijs SEO
  • Evelien Meester, Teammanager Juridische facilitering en vakbekwaamheid Stimulansz

Meer informatie: www.nisz.nl

(Bron: www.divosa.nl)