Praktijkdag Programmaraad 7 juni in Hilversum

De Programmaraad (waarin Divosa, VNG, UWV en Cedris samenwerken) nodigt u van harte uit voor de Praktijkdag voor Kennis, Inspiratie en Resultaat die gehouden wordt op donderdag 7 juni 2018 in Gooiland in Hilversum. Thema’s die aan bod komen zijn: werkgeversdienstverlening, werkzoekendendienstverlening, transparantie en samenwerking in de arbeidsmarktregio. Deelnemers waarderen de Praktijkdag met een 8,2. Kijk hier waarom.
Programma: keuze uit 28 sessies

In 4 sessierondes bieden wij u een ruim aanbod aan sessies over de uitvoering van de Participatiewet, Wet Banenafspraaken Wet SUWI. Aan welke sessie(s) en sessieronde(s) [ronde 1 van 9.45 – 10.45 uur / ronde 2 van 11.00 – 12.00 uur / ronde 3 van 12.45 – 13.45 uur / ronde 4 van 14.00 – 15.00 uur] u deelneemt, bepaalt u helemaal zelf. Stel uw uw persoonlijk programma samen o.b.v. onderstaand aanbod en klik hier om in te schrijven.

Sessie 1: In gesprek met de Programmaraad en SZW
Sessie 2: Stand van zaken Schakelpunt voor landelijke werkgevers
Sessie 3: Inclusief werkgeverschap: werkgevers zijn net mensen!?
Sessie 4: Dilemma’s op de inclusieve werkvloer
Sessie 5: Het project samenwerking GGZ en Werk & Inkomen in Gooi & Vechtstreek
Sessie 6: Gegevens leerlingen VSO/PRO scholen digitaal aanleveren bij gemeenten
Sessie 7: Robots en de kansen voor mensen met een beperking
Sessie 8: Het belang van het opzetten van een businesscase
Sessie 9: Goed uit de voeten met de gemeentelijke data van het CBS
Sessie 10: Arbeidsparticipatie bevorderen, verdringing voorkomen
Sessie 11: Regelingen Leren en Werken optimaal benutten met financial engineering
Sessie 12: Makkelijk inomsten verrekenen met de Next2Flexapp maakt parttime lonend
Sessie 13: Opstap naar Werk met Praktijkverklaringen: het leerwerkbedrijf als verbinding tussen school en werk
Sessie 14: De toegevoegde waarde van jobcoaching
Sessie 15: Arbeidsparticipatie van hoogopgeleiden met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hoe?
Sessie 16: Een handige zelfhulptool bij privacyvraagstukken
Sessie 17: Stand van zaken en reflectie op de loondispensatie in de Participatiewet
Sessie 18: Verbeteringen in de informatievoorziening van UWV en WERKbedrijf
Sessie 19: Beschut werken in de praktijk: instrument of voorziening
Sessie 20: Gezond en veilig aan de slag bij externe plaatsing
Sessie 21: Reshoring in de praktijk: naaiatelier voor Claudia Sträter geopend in West-Friesland
Sessie 22: Talenttraject ‘Werken zonder te beperken’: voor hoogopgeleiden met afstand tot de arbeidsmarkt
Sessie 23: Hoe herken ik de doelgroep?
Sessie 24: Praktijkvoorbeeld succesvolle samenwerking gemeente-UWV bij indicaties Banenafspraak en participatieadviezen
Sessie 25: GSDO – uitwisselen van documenten in de arbeidsmarktregio via het UWV Portaal voor Gemeenten
Sessie 26: Begeleiden van klanten met een psychische kwetsbaarheid met een online groepscursus
Sessie 27: Werken aan werk, voor de bijstand, een betere “fit” tussen WW en bijstand
Sessie 28: 
Integraal werken met het Participatiewiel Samenspel XXL

Voor wie, wanneer, waar en hoe aan te melden?

Voor wie?
De Praktijkdagen van de Programmaraad zijn bedoeld voor medewerkers van gemeenten, SW-bedrijven, UWV en partijen die actief zijn in de uitvoering van het regionale Werkbedrijf.

Wanneer? 
Donderdag 7 juni 2018 van 9.45 uur tot 15.00 uur met aansluitend een netwerkborrel. Inloop vanaf 9.00 uur.

Waar?   
Gooiland
Emmastraat 2
1211 NG Hilversum

Aanmelden 
U kunt zich hier aanmelden voor de Praktijkdag op donderdag 7 juni 2018.

Beperkte deelname private partijen
Per sessie wordt een beperkt aantal private partijen toegelaten. Private partijen dienen hun inschrijving te beargumenteren. Uw inschrijving is pas definitief na acceptatie, u ontvangt uiterlijk 5 dagen voor de praktijkdag een bevestiging van toelating.

Tot ziens op donderdag 7 juni in Gooiland in Hilversum!