Praktijkdag Programmaraad voor kennis, inspiratie en resultaat

De Programmaraad organiseert in 2016 vier Praktijkdagen – voorheen Implementatiedagen – voor Kennis, Inspiratie en Resultaat over de Participatiewet, Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten en Wet SUWI. Deze vinden plaats op de donderdagen 31 maart, 9 juni, 6 oktober en 8 december.

De Praktijkdagen Programmaraad hebben als doel om onder meer via praktijkvoorbeelden de uitvoering te ondersteunen en te inspireren. De naam ‘Praktijkdagen’ doet meer recht aan wat al geruime tijd gebeurde op de Implementatiedagen: kennis en contacten uitwisselen en inspirerende voorbeelden delen. En dat alles om de resultaten en de samenwerking in de praktijk te verbeteren, want het gebeurt op de werkvloer in de praktijk!

Menukaart Praktijkdagen
Op elke Praktijkdag wordt een uitgebreid programma geboden: een vijfgangenmenu met circa 20 sessies. U bepaalt aan welke gangen (5 tijdsblokken) u deelneemt en welke sessie(s) u bijwoont. Per gang worden maximaal 10 sessies aangeboden. Omdat aan elke sessie in de regel 25 personen kunnen deelnemen, staat een sessie meerdere keren op het menu. Wilt u tijdig weten welke sessies op het menu staan? Maak dan gebruik van de voorinschrijving. U ontvangt bericht zodra het programma bekend is en u heeft als eerste de keuze. Aan de voorinschrijving kunt u geen rechten ontlenen. Voorinschrijven kan via Praktijkdagen 2016

Doelgroep/programma
De Praktijkdagen Programmaraad zijn bedoeld voor projectleiders, (beleids)medewerkers en het management van gemeenten, UWV, SW-bedrijven en sociale partners die uitvoering geven aan de Participatiewet, Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten en Wet SUWI.
Het programma van elke Praktijkdag Programmaraad wordt bekendgemaakt via het Programmaraadjournaal en de site van de Programmaraad: samenvoordeklant.nl. Heeft u ideeën voor een werksessie of zijn er vraagstukken die zeker aan de orde moeten komen? Laat het weten via info@samenvoordeklant.nl. Dan kan daarmee in het programma rekening worden gehouden.

(Bron: www.samenvoordeklant.nl)

Gepubliceerd op 11-02-2016