Praktijkdag voor Kennis, Inspiratie en Resultaat

De Programmaraad (waarin Divosa, VNG, UWV en Cedris samenwerken) nodigt medewerkers van gemeenten, SW-bedrijven, UWV en partijen die actief zijn in de uitvoering van het regionaal Werkbedrijf van harte uit voor de Praktijkdag voor Kennis, Inspiratie en Resultaat die gehouden wordt op donderdag 1 juni 2017 in het Beatrixgebouw te Utrecht.

Thema’s die aan bod komen zijn: werkgeversdienstverlening, werkzoekendendienstverlening, transparantie en samenwerking in de arbeidsmarktregio. Er wordt een gevarieerd programma aangeboden met kennis-, verdiepings-, praktijk- en intervisiesessies over de Participatiewet, de wet Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten en de wet SUWI. Schrijf snel in want het aantal plaatsen is beperkt. Deelname is kosteloos.

Meer informatie op https://www.samenvoordeklant.nl/nieuws/uitnodiging-praktijkdag-programmaraad-1-juni-2017