Werkconferentie ‘Provinciaal arbeidsmarktbeleid 2016-2018’

Datum: vrijdag 9 oktober 2015
Voor wie: Overijsselse beleidsmakers
Locatie: Provinciehuis, Zwolle, Luttenbergstraat 2, Statenzaal
Tijd: 12.45 – ca. 17 uur
Aanmelden: voor 2 oktober via hf.v.bergeijk-flierman@overijssel.nl
Meer informatie: Joke van der Zee, 038-4997568

 

Provinciaal arbeidsmarktbeleid 2016-2018 – Iedereen in Overijssel doet mee!

U bent van harte uitgenodigd, namens gedeputeerde Eddy van Hijum, om deel te nemen aan de werkconferentie ‘provinciaal arbeidsmarktbeleid 2016-2018’
SER Overijssel zal tijdens de bijeenkomst zijn recente advies over provinciaal arbeidsmarktbeleid toelichten.

Het college van Gedeputeerde Staten van Overijssel heeft afgelopen voorjaar zijn coalitieprogramma ‘Overijssel Werkt’ gepresenteerd.‘Overijssel werkt’ kent een hoge prioriteit toe aan het versterken van de regionale economie en het terugdringen van de werkloosheid.

Krachten bundelen

Van belang is dat werkgelegenheid over de volle breedte van de arbeidsmarkt groeit. De snelheid van technologische ontwikkelingen vereist aanpassingsvermogen en innovatiekracht van bedrijven

en arbeidsmobiliteit in een snel veranderende arbeidsmarkt is van belang om mensen aan het werk te hebben en te houden. Bij de uitwerking van onze aanpak willen we daarom blijven optrekken met het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden. Als we samenwerken kunnen we onze regionale economie daadwerkelijk een boost geven – doet u mee?

We vragen uw input op de volgende drie thema’s

  1. Kiezen, leren en werken in de techniek;
  2. Van werk naar werk, (inter)sectorale mobiliteit in de (eu)regionale arbeidsmarkt;
  3. Kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt.

 

Programma

12.45 – 13.15 uur   Inloop met koffie/thee
13.15 – 13.30 uur   Welkom door Eddy van Hijum, gedeputeerde voor economie,financiën en deelnemingenbeleid, provincie Overijssel
13.30 – 14.00 uur   Toekomstverkenning ´Waar verdient Overijssel zijn Geld mee in 2030′ door Hans Peter Benschop, Trendbureau Overijssel
14.00 – 14.30 uur   Toelichting SER advies door Albertjan Peters, voorzitter SER Overijssel
14.30 – 15.30 uur   Uiteen in themasessies
15.30 – 15.45 uur   Afsluiting
15.45 uur                 Activatieborrel