Regiobijeenkomst ‘Hoe geeft u invulling aan de banenafspraak?’

Datum: donderdag 31 maart 2016
Locatie: Provinciehuis Provincie Overijssel, Luttenbergstraat 2, 8012 EE Zwolle
Tijd: 9.00-12.45 / 13.30 uur (afhankelijk van deelname aan lunch)
Informatie: Karin van Ringen, adviseur UWV WerkgeversServicepunt Regio Zwolle, karin.vanringen@uwv.nl
Aanmelden: uiterlijk 21 maart 2016 via e-mail bij Linda Zorge, communicatieadviseur UWV WerkgeversServicepunt Regio Zwolle, linda.zorge@uwv.nl o.v.v. naam en adres organisatie, afdeling, voor- en achternaam, functie en telefoonnummer.
Wilt u meelunchen? S.v.p. dat ook graag in uw mail aangeven. Uiterlijk een week voor de bijeenkomst ontvangt u een bevestiging met o.a. (voorlopige) deelnemerslijst en routebeschrijving.

Werkt u in de (semi)publieke sector en speelt u een rol bij het realiseren van de banenafspraak? Kom dan naar de regiobijeenkomst ‘Hoe geeft u invulling aan de banenafspraak’ op donderdag 31 maart 2016.

De bijeenkomst is een vervolg op die van 2015 waarin publieke organisaties samen optrokken in het uitzetten van de banenafspraak. In 2016 wordt verder gebouwd aan een netwerkinfrastructuur, waarin antwoord wordt gegeven op vragen als ‘Hoe hebben collega-organisaties invulling aan de banenafspraak gegeven? Welke functies zijn er al gecreëerd voor medewerkers met een arbeidsbeperking en kunnen wij die met collega’s delen? Wat voor soort kandidaten staan in het doelgroepregister?’ Daarnaast is er in het programma ruimte om kennis, expertise en mooie voorbeelden uit te wisselen en casuïstiek te bespreken.

Programma
9.00 –  9.30 uur     Inloop met koffie/thee
9.30 –  9.40 uur     Welkom – Peter Lindenburg (directie UWV WERKbedrijf)
9.40 –  9.50 uur     Samenwerkingsstructuur (regionaal en landelijk) – Ad de Ruijter (Team Inclusief)
9.50 – 10.30 uur    Leg uw vragen voor aan een panel o.l.v. dagvoorzitter Erik van de Spek (panelleden: Peter Lindenburg, Ad de Ruijter, Jenny van de Weg (gemeente Zwolle), Brechtje den Engelsen (arbeidsdeskundige UWV))
10.30 – 10.45 uur  Koffie-/theepauze
10.45 – 11.45 uur   Best practice – Roy Bakker (Team Inclusief) / Toelichting op doelgroep en inclusieve arbeidsanalyse – Paul van Tellingen (arbeidsdeskundige UWV)|
11.45 – 12.30 uur   Interactief: in gesprek met vier experts over

  1. Wij hebben geen werk voor de doelgroep. Help!
  2. De doelgroeper is binnen, maar duurzaam?
  3. Draagvlak creëren, maar hoe?
  4. Overige vragen aan / in gesprek met deskundigen van UWV en gemeente Zwolle, partners in
    Werkbedrijf Regio Zwolle (netwerkorganisatie van 14 gemeenten, UWV, werkgevers- en
    werknemersorganisaties en onderwijs)

12.30 – 12.45 uur   Gezamenlijke afspraken (Team Inclusief) en afsluiting
12.45 uur                 Lunch (facultatief, s.v.p. bij aanmelding doorgeven)