Regiobijeenkomst ‘Van school naar werk’

Datum: maandag 20 juni 2016
Locatie: De Nieuwe Buitensociëteit, Zwolle
Voor wie: professionals vanuit scholen, gemeenten, UWV, sociale werkbedrijven, werkgeversservicepunten, alsmede andere beleidsmakers die zich bezighouden met de transitie van school naar werk, de vorming van schoolse netwerken en de aanpak van jeugdwerkloosheid.

De Participatiewet is nu anderhalf jaar van kracht. Er is al veel veranderd in de aansluiting tussen het praktijkonderwijs, speciaal onderwijs en entreeopleiding enerzijds en UWV en gemeenten anderzijds. Er zijn al veel stappen gezet in de regionale samenwerking ten behoeve van jongeren met arbeidsbeperkingen, maar er leven ook nog de nodige vragen.

De jongeren centraal
De Programmaraad organiseert daarom vijf bovenregionale bijeenkomsten met het thema ‘van school naar werk’. De jongeren staan hier centraal: wat hebben schoolverlaters van VSO, PrO en Entree nodig om aan het werk te komen en te blijven en hoe organiseren we dat gezamenlijk in de regio?
Aan bod komen de ervaringen van de jongeren, voorbeelden van effectieve ondersteuning en de actualiteiten rondom de Participatiewet. Maar vooral zal er ruimte zijn om met elkaar ideeën en ervaringen uit te wisselen.

Doelgroep
De bijeenkomsten zijn bedoeld voor professionals vanuit scholen, gemeenten, UWV, Sociale Werkbedrijven, werkgeversservicepunten, als mede andere beleidsmakers die zich bezig houden met de transitie van school naar werk, de vorming van schoolse netwerken en de aanpak van jeugdwerkloosheid.

Deze bijeenkomsten worden georganiseerd door de Programmaraad in samenwerking met de ministeries van SZW, OCW en vertegenwoordigers uit het onderwijs.

Programma
12.30 uur Ontvangst deelnemers met lunch
13.30 uur Aanvang programma
– opening en toelichting door dagvoorzitter Anneke Westerlaken
– toelichting van wettelijke kaders binnen de Participatiewet, beschikbare financiering en instrumenten, door Ministerie van SZW
13.45 uur Presentaties regionale voorbeelden samenwerking binnen sociaal domein
14.30 uur Pauze
14.45 uur Reflectie op praktijkvoorbeelden
14.55 uur Casusbesprekingen aan ronde tafels
16.20 uur Afsluiting programma
16.30 uur Einde programma