Regionaal werkatelier psychische kwetsbaarheid

Datum: donderdag 22 september 2016
Locatie: De Gift City, Zwolle
Tijd: 12.30-16.30 uur
Voor wie: professionals, bestuurders en beleidsadviseurs uit GGZ, onderwijs, sociale wijkteams, Sociale Zaken en UWV
Meer informatie en/of aanmelden:
http://www.samenvoordeklant.nl/agenda/regionaal-werkatelier-psychische-kwetsbaarheid-zwolle-22-september-2016
https://www.vngcongressen.nl/producten/regionaal-werkatelier-psychische-kwetsbaarheid.aspx

In Nederland bouwen we aan een inclusieve samenleving en de emancipatie van mensen met psychische kwetsbaarheid. Ook op het vlak van werk. De opgave is dat zij, net als ieder ander, gelijkwaardig en volwaardig kunnen werken. Mét ondersteuning wanneer de situatie dat vraagt. Beide werelden, psychische zorg én werk, bereiken meer als met een integrale aanpak dwarsverbanden tussen behandeling, dagbesteding en arbeidstoeleiding worden gelegd.
Het is belangrijk dat meer mensen met psychische kwetsbaarheid duurzaam aan het werk komen. Voorwaarde hiervoor is dat zorg en werk dicht(er) bij elkaar komen. Hiertoe zijn tussen UWV, VNG en GGZ bestuurlijke afspraken gemaakt.

Doel regionaal werkatelier
Om deze inclusie te bereiken, worden in alle 35 arbeidsmarktregio’s werkateliers georganiseerd, met als doel kennis en kunde tussen de werelden van zorg en werk uit te wisselen. Tijdens de werkateliers wordt een basis gelegd voor duurzame samenwerking in de regio om meer mensen met psychische kwetsbaarheid aan het werk te helpen.

Tijdens dit werkatelier zal het o.a. gaan over:

  • Bewustwording impact psychische kwetsbaarheid in de context werk
  • Onderkenning gescheiden werelden zorg en werk
  • Netwerk rondom de doelgroep in kaart brengen
  • Elkaar ‘verstaan’ (GGZ spreekt bijvoorbeeld over ‘behandelen’, UWV en gemeenten over begeleiden)

Programma
In het programma zal o.a. worden ingegaan op de IPS-methodiek en zullen er aan een ‘Kennis-, actie- en droomtafel’ vragen worden beantwoord, ervaringen uitgewisseld en vervolgafspraken gemaakt.