Symposium ‘Duurzame inzetbaarheid: het roer gaat om!’

Datum: donderdag 23 juni 2016
Locatie: Churchilllaan, Utrecht
Tijd: gehele dag
Kosten: € 125,00
Voor wie: werkgevers, HR-medewerkers, arbeidsdeskundigen, re-integratieprofessionals, (bedrijfs)verpleegkundigen, bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, artsen maatschappij en gezondheid en andere professionals die interesse hebben het onderwerp participatie en duurzame inzetbaarheid.
Meer informatie over programma, workshops, sprekers, etc. en/of aanmelden: via deze link

In dit symposium, georganiseerd door NSPOH, worden voor het eerst de belangrijkste nieuwe visies en werkwijzen rond participatie en duurzame inzetbaarheid samengebracht:

  • Value based werken;
  • Capability denken;
  • De nieuwe opvattingen over werken en gezondheid;
  • Appreciative Inquiry als basis filosofie;
  • De impact van ervaringsdeskundigheid.

Vanuit het landelijk project ‘Mensen Met Mogelijkheden’ wordt gewerkt aan implementatie van, en deskundigheidsbevordering rond andere opvattingen over participatie, duurzame inzetbaarheid en de rol van werk in een mensenleven.
De huidige praktijk met zijn focus op werkvermogen, wettelijke verplichtingen, schadelast beperking en expertaanpak lijken niet meer effectief genoeg voor de uitdagingen die zich aandienden. Te veel mensen haken nog letterlijk of figuurlijk af.

In dit symposium wordt bekeken wat deze visies, die op waarden en betekenis zijn gebaseerd, de praktijk kunnen bieden. Eén ding lijkt wel duidelijk: het roer gaat om!