Werksessie accountmanagers Werkbedrijf Regio Zwolle

Datum: woensdag 18 november 2015
Soort bijeenkomst: besloten werksessie, uitsluitend op uitnodiging
Voor wie: arbeidsprofessionals (accountmanagers, adviseurs werkgeversdienstverlening)
Tijd: 13.30 – 16.30 uur
Meer informatie: Sanne Wolff, programmamanager Werkbedrijf Regio Zwolle, s.wolff@zwolle.nl

 

De afgelopen periode zijn in het bestuurlijk en partneroverleg belangrijke afspraken gemaakt over de gezamenlijke aanpak van Werkbedrijf Regio Zwolle. Voor de concrete invulling van de volgende fase van deze aanpak is o.a. de inzet van accountmanagers van gemeenten en adviseurs werkgeversdienstverlening van UWV van groot belang. Deze functionarissen, die dagelijks met dienstverlening aan werkgevers en/of werknemers te maken hebben, kunnen belangrijke input leveren voor de ontwikkeling van de gezamenlijke campagne.

Actief de markt benaderen
In de volgende fase treden we met die gezamenlijke campagne naar buiten; de campagne moet rugwind geven aan de uitvoering. Daarom zijn mensen uit ‘het veld’ nodig. Zij weten wat er speelt, welke kansen, uitdagingen, vragen en vooroordelen ze tegenkomen. Gezamenlijk wordt bekeken hoe communicatie kan helpen hierop nog beter in te spelen.
Tijdens de sessie op 18 november vertellen de professionals met welke zaken zij dagelijks worden geconfronteerd en hoe via een impactvolle campagne een bijdrage kan worden geleverd om hierop een passend antwoord te vinden. Hoe kan de markt nog effectiever worden benaderd om een versnelling aan te brengen in het realiseren van de gezamenlijke ambities?