WerkWeek Jongeren in de regio: Huisbezoeken (RMC IJsselvecht/Hardenberg)

Outreachende aanpak ‘Huisbezoeken bij jongeren die niet in beeld zijn’

Vindt in de loop van de week ook plaats in Hardenberg