WerkWeek Jongeren in de regio: Jongeren motiveren jongeren (RMC IJsselvecht)

Jongerenteam gaat op pad

Andere jongeren motiveren om op school te blijven en met wethouder Vedelaar in gesprek te gaan over jongerenparticipatie in de praktijk.

Initiatief van RMC regio IJsselvecht: Deltion/Landstede/AlfaCollege/Groene Welle.