‘Als de ondernemer je klant is, moet je zelf ook ondernemer zijn’

Hardenbergse wethouder looft werkgeversinitiatieven in zijn gemeente

Om mensen aan het werk te krijgen, moet je niet de werkzoekende centraal stellen, maar de werkgever. Dat is de vaste overtuiging van René de Vent, wethouder Werk & Inkomen en Duurzaamheid in een gemeente die al veel langer samen met werkgevers kijkt naar mogelijkheden om mensen weer mee te laten doen.

Het accent is verschoven, ook in Hardenberg. Vroeger kwamen zijn medewerkers op bezoek bij ondernemers, met onder hun arm een map van alle werkzoekenden. Maar De Vent heeft wel gemerkt dat dat niet goed werkt. “We luisteren nu meer naar de behoefte van de ondernemers en proberen hen in de voorkant van het traject te krijgen. Vervolgens kijken we of er een koppeling is met wensen van werkzoekenden.”

Vechtdalkamer
Het is een benadering waar zelfs al een vaste structuur voor is opgezet. Samen met buurgemeenten Dalfsen en Ommen zetelt Hardenberg in de Vechtdalkamer, een netwerk van ondernemers, overheid en onderwijs, maar voorgezeten door een ondernemer. “We praten informeel over de arbeidsmarkt van de toekomst”, licht De Vent enthousiast toe. “Wat hebben we over tien, twintig jaar nodig om de economie op de been te houden en wat betekent dat dan voor scholing en werkzoekendenbestand wat we nu hebben? Hoe krijgen we hen fit voor de opgaven van de toekomst?”
Hij heeft al mooie dingen zien ontstaan tijdens die bijeenkomsten, zoals het buddyproject waarin 25 werkzoekenden aan 25 ondernemers zijn gekoppeld voor een oriënterend gesprek, zonder directe baangarantie. “Kijk eens of je ze een stap verder kan helpen. Werkzoekenden krijgen zo inzicht in waar ze nog aan moeten gaan werken, en soms kan een ondernemer ze in een netwerk brengen. Het lijkt een succes te worden, want ondernemers zijn minstens zo enthousiast en proberen andere werkgevers ook te motiveren”, aldus De Vent, die deze methodiek liefst wil uitrollen naar zo’n honderd ondernemers en werkzoekenden.

Transitie
Van consulent naar accountmanager – voor wie al langer bij de gemeente werkte was ’t wel een omslag, erkent de wethouder. “Maar deze transitie begint bij onszelf. Als de ondernemer je klant is, moet je zelf ook ondernemer zijn. Begrijpen hoe hij denkt, vanuit dat perspectief naar de vraag kijken. Sommige mensen zijn wat anders opgeleid, maar ik zie ze met toenemend enthousiasme en professionaliteit bij bedrijven over de vloer komen.”
Zoals bijvoorbeeld bij Moderna Textielservice, de Hardenbergse wasserij en stomerij. Bij nieuwbouw richtte het bedrijf een aparte ruimte in als trainingscentrum voor werkzoekenden. Een soort in-house sociale werkvoorziening, waar mensen hun vaardigheden testen en werkzaamheden uitvoeren om na verloop van tijd de stap te maken naar binnen het bedrijf. “Natuurlijk heeft Moderna een commercieel doel. Maar ze willen ook kansen bieden aan mensen. En het mooie van Moderna is: als ze zelf geen plek hebben gaan ze binnen hun netwerk rondkijken.”

Coaching
Het voorbeeld van de textielservice krijgt elders al vervolg, ziet De Vent. Meerdere bedrijven in de omgeving omarmen de methodiek, zij het soms kleinschaliger. “Wij proberen dit idee ook te prediken als we bij een bedrijf komen. Geef iemand de tijd in een rustige omgeving, met coaching. Laat hem zijn verhaal kwijt kunnen en laat hem zijn ritme vinden. Veel ondernemers zijn bereid die ruimte te creëren. Misschien is het nog een lange weg, maar ik heb er wel vertrouwen in.”

Gepubliceerd op 14-12-2015