‘Als school vinden we het belangrijk om onze maatschappelijke bijdrage te leveren’

In Meppel zijn bedrijven en instellingen die specifiek werknemers vanuit een uitkeringssituatie in dienst hebben genomen. Wat is hun drijfveer om juist deze groep aan het werk te helpen? Aan het woord is Raymond Wanders, hoofd bedrijfsvoering bij Christelijke Schoolgemeenschap Dingstede in Meppel.

Niets dan lof
“Wij hebben medewerkers in dienst die vanuit de Wajong, Wet Werk en Bijstand (WWB), Werkeloosheidswet (WW) en sociaal werkvoorzieningschap Reestmond komen. Als school vinden we het belangrijk om onze maatschappelijke bijdrage te leveren en ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een baan te bieden.
Bij ons wordt tussen medewerkers geen onderscheid gemaakt. In het begin was er natuurlijk wel enige scepsis toen we vanuit Reestmond collega’s kregen voor de postverwerking. Ik kreeg de vraag of die dat wel zouden kunnen, maar nu ze hebben gezien dat ze het wel degelijk kunnen is er niets dan lof. Daarom stelt Reestmond ook onze boekenpakketten voor leerlingen samen. Het scheelt ons veel werk en zij doen het goed. Ik weet ook niet of de scepsis vooraf wel te maken had met de mensen van Reestmond. Het is volgens mij veel meer de vraag: wij hebben het altijd zelf gedaan en kunnen anderen dat wel?”

Vacatures
“Als we een vacature hebben, neem ik eigenlijk altijd eerst contact op met de gemeente of zij nog iemand voor ons hebben. Het scheelt ons werk in het uitzetten van vacatures en we dragen eraan bij dat iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt weer een baan vindt. Het gaat dan bij ons voornamelijk om de vacatures voor ondersteunende functies, zoals administratie en conciërge. Maar we zijn er ook in geslaagd via UWV een roostermaker te vinden.”

Reestmond Werkgevers Award
“Naast het feit dat we maatschappelijk een bijdrage willen leveren, vinden we het ook belangrijk om leerlingen te laten zien dat iedereen mee kan doen. Het is dan ook mooi dat we genomineerd waren voor de Reestmond Werkgevers Award. Daar hebben we van ouders ook veel positieve reacties op gehad.”

Gepubliceerd op 07-12-2015