“Dit team voelt als een soort thuis”

De eerste twintig kandidaten die in december bij P-Direkt aan het werk gingen zijn erg tevreden over de werksfeer, de begeleiding en de zorgvuldige introductie binnen het bedrijf. P-Direkt ondersteunt de werkgevers en werknemers binnen de rijksoverheid bij het afhandelen van hun personeelszaken, met een vestiging in Zwolle die gefaseerd 45 Wajongers en mensen uit het doelgroepregister werk biedt.

Marloes Riezebos en Marianne Knol horen bij die eerste groep van twintig, die in december bij P-Direkt aan de slag gingen. Beiden werken twintig uur per week, verdeeld over vijf halve dagen, aan het checken en updaten van personeelsdossiers. “Het grote voordeel is dat je hier niet als enige nieuweling in een bestaand team terechtkomt”, zegt Marloes. “Je begint samen in een compleet nieuw team.” Marianne Knol vult aan: “Je weet van elkaar: iedereen heeft zijn eigen ‘ding’. Daar moet je met elkaar je weg in vinden en dat is hier hartstikke goed gegaan. Ik voel me welkom in dit team, het is gewoon een beetje een thuis.”

Marianne komt uit het onderwijs. Zes jaar lang werkte ze op vrijwillige basis als onderwijsassistent; een betaalde baan in het onderwijs hield na een half jaar op. Ze was twee jaar werkzoekend voordat UWV haar deze baan aanbood. Marloes deed eerder administratief werk, maar toen dat stopte vond ze bij gebrek aan werkervaring maar moeilijk een andere baan. Via UWV had zij al een jobcoach van De Overstap, die nu ook de begeleiding bij P-Direkt verzorgt. Ze was daardoor al vroeg op de hoogte en meldde zich meteen aan voor de informatiedagen, toen die mogelijkheid zich voordeed.

Rust om te solliciteren
“Ik had er meteen een goed gevoel bij”, herinnert Marianne zich van die informatiedag. “Ik kreeg een duidelijk beeld van wat het werk zou gaan worden en hoe ik zou worden begeleid. Dat gaf me een soort rust om de sollicitatie aan te gaan. Voor mij is vooral belangrijk dat er aanpassingen mogelijk zijn voor mijn reumatische aandoening en dat er iemand is die regelmatig vraagt hoe het gaat.” Na een sollicitatiegesprek, dat voor beiden onverwacht relaxed verliep, volgden twee introductiedagen voor de hele groep nieuwkomers. “We kregen een rondleiding door het gebouw en maakten in groepjes kennis met elkaar. Sommigen spraken over hun beperking; wie daar geen behoefte aan had deed dat niet”, vertelt Marloes.

Puurheid
Volgens Sandra van Dijken, groepshoofd bij P-Direkt, is hun tevredenheid exemplarisch voor de hele groep. “Mensen zijn allemaal heel erg enthousiast. De inzet die ze tonen en de puurheid waarmee ze erin stappen geven heel veel energie, ook voor zittende collega’s. ” P-Direkt wil met dit project maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en heeft ervaring met mensen met een arbeidsbeperking. Toch heeft deze groep Van Dijken verrast in meerdere opzichten.

“Ze willen heel veel vertellen; werk en privé lopen in elkaar over. Een deel heeft nog nooit gewerkt dus het zal ook gewenning zijn. Men is erg loyaal naar elkaar; het verantwoordelijkheidsgevoel is hoog. Tijdens de introductiedagen viel me al op dat er weinig vragen over het werk werden gesteld. Men wilde vooral weten: waar kom ik te zitten, wat is mijn bureau, hoe kom ik daar, wie wordt mijn teamleider en wanneer begin ik dan?”

Voorschieten
Bij de eerste groep bleek ook dat sommige praktische dingen nog niet goed geregeld waren, zoals de vervoerskaarten die niet voorhanden waren. De mensen moesten dan zelf vervoerskosten voorschieten. “Sommigen waren hierdoor van slag en zolang het niet geregeld is, blijft dit mensen bezighouden. Het leidt af van het werk zelf.” Omdat een deel van die problemen nog niet is verholpen is de startdatum van de tweede groep van 11 kandidaten, gepland voor februari, uitgesteld tot 1 maart. De laatste groep van twaalf kandidaten begint 1 mei. “Uitstel van startdatum is ook heel vervelend voor de kandidaten in kwestie”, realiseert Van Dijken zich, “maar ik wil pas echt starten als alle randvoorwaarden geregeld zijn. Dit geeft veel meer rust op de werkvloer, voor zowel medewerkers als leidinggevenden.”

“Dat had van mij eerder gemogen”, vindt Karin van Ringen, adviseur WerkgeversServicepunt Regio Zwolle. “Wij hebben zelf alle gespreksrondes gehad. In feite staan alle kandidaten klaar. Maar ik realiseer me ook dat het wel een klus is: twintig mensen tegelijk aannemen. Die moeten aan elkaar wennen, aan het werk wennen, aan een jobcoach, terwijl ze ook nog door ons worden begeleid – veel mensen hebben zich ermee bemoeid.”

Perspectief
Marloes Riezebos en Marianne Knol hebben hun draai nu ruimschoots gevonden. Ze zaten een half jaar resp. een jaar thuis, “wat dan uiteindelijk nog meevalt maar toch lang genoeg was.” Inmiddels lonkt er weer perspectief en durven ze iets verder in de toekomst te kijken. “We hebben nu een jaarcontract gekregen, maar bij goed functioneren maken we volgens mij na dat jaar al kans op een vast contract”, aldus Marloes. “Daar hoop je natuurlijk wel op, ik heb het hier erg naar mijn zin.”

Nieuwkomers begeleiden
Groepshoofd Sandra probeert nu wat te differentiëren binnen de groep. “We komen erachter dat de ene medewerker zich sneller ontwikkelt dan de andere. Als mensen boven of onder hun niveau presteren heeft dat ook weer effecten.” Voor de ambitieuzen is er tot op zekere hoogte ruimte. Als er vacatures komen, die geschikt zijn binnen het Rijk, kunnen de medewerkers daarop solliciteren. Daarnaast zal een aantal mensen uit de huidige groep worden ingezet om de nieuwkomers te begeleiden. “Die zetten we in als vraagbaak bij de tweede groep. Maar je moet oppassen met wat iemand wel of niet kan. De juiste man/vrouw op de juiste plek.”

Gepubliceerd op 27-02-2017