Dyka creëert 10 arbeidsplekken per jaar

Ondernemen is lef hebben! Dyka is een familiebedrijf dat leidingsystemen produceert, en is met 390 medewerkers één van de grootste werkgevers van Steenwijk. Het bedrijf wil graag goed zijn voor zijn medewerkers en ook voor de omgeving. Vanuit deze visie heeft Dyka door middel van een SW-constructie al tientallen jaren zo’n 20 arbeidsplaatsen in een beschutte omgeving.

Begin 2015 is in samenwerking met de gemeente een leerwerktraject (LWT) gestart voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dyka ondervindt hiermee ook concurrentievoordeel, omdat veel klanten (met name overheidsinstellingen) een social return-eis van 5% neerleggen. Inmiddels is Dyka volgens de Prestatieladder Socialer Ondernemen trede 3 gecertificeerd. Rob Eding, HR manager van Dyka: ”Wij zijn er trots op dat we inmiddels op 8 à 9% SROI zitten. Tegen andere bedrijven zou ik willen zeggen: ‘Het past bij ondernemerschap om lef te hebben, dus heb lef en ga ervoor!’

Leerwerktraject met kans op een vaste baan
In januari 2015 is Dyka begonnen met een pilot ‘leerwerktraject voor WWB’ers’ waarin het bedrijf werkervaringsplekken creëert. Het leerwerktraject biedt ruimte voor 10 mensen die gefaseerd instromen, en duurt gemiddeld 12 maanden. In deze periode leert de deelnemer arbeidsvaardigheden die noodzakelijk zijn om een duurzame plaats te krijgen op de arbeidsmarkt.
Gedurende de gehele looptijd zorgt een jobcoach van SW-organisatie NoordWestGroep (NWG) voor de individuele begeleiding en opleiding van iedere deelnemer. Dit ontzorgt Dyka en hierdoor blijft het traject ‘werkbaar’ voor de eigen werknemers. Iedereen werkt op een andere manier, waarbij de een meer tijd nodig heeft om te wennen dan de ander; het traject blijft maatwerk.

Succesvolle samenwerking met de gemeente
Begin 2014 is samen met de intergemeentelijke sociale dienst (IGSD) en NWG een samenwerkingsverband opgericht voor het leerwerktraject voor WWB’ers. Dit traject zelf ging in januari 2015 van start.
Toen de gemeente Steenwijk Dyka benaderde om het leerwerktraject op te zetten, is gekeken naar verschillende mogelijkheden voor een passende constructie. Het uitgangspunt was dat het Dyka niet teveel tijd mocht kosten en dat men gebruik zou maken van expertise van buitenaf om dit succesvol te kunnen implementeren. Daarnaast wilde Dyka ontzorging wat betreft verantwoordelijkheden.

Bij de start is contact gezocht met verschillende partijen om informatie over LWT in te winnen. Ook is er gekeken naar goede voorbeelden bij andere bedrijven. UWV is ingezet voor een arbeidsscan, omdat er binnenshuis onvoldoende kennis aanwezig was over de doelgroep.
Gedurende het hele proces is veel aandacht geweest voor draagvlak en commitment. Dit is bereikt door veel over het leerwerktraject te communiceren en herhaaldelijk de opzet en doel van het traject te verduidelijken naar alle partijen, waaronder UWV, OR, NWG en vakbonden, om misverstanden rondom mogelijke verdringing te voorkomen. Uiteindelijk is gekozen voor een directe verbinding met de sociale dienst (IGSD, gemeente) omdat deze partij geen commercieel belang heeft. Rob Eding: “Voor het inwerken hebben we interne buddy’s en je merkt dat dat bij onze medewerkers ook echt voldoening geeft! Het leerwerktraject werkt!“

(Bron: www.werkgeversgaaninclusief.nl)

Gepubliceerd op 14-01-2016