Een speciale klas voor Wajongers

Een klas voor mensen in de Wajong; hoe ontstaat zo’n idee? In dit geval letterlijk langs de lijn van het voetbalveld. Terwijl hun zoons tegen een bal schopten, vonden Henk Twerda (senior adviseur UWV WerkgeversServicepunt Regio Zwolle) en Coert Peters (directie ROVA) dat het mogelijk moest zijn om een ‘moeilijke’ groep als Wajong aan het werk te krijgen en te houden. En zo geschiedde.

Bonte verzameling
“Wajong is een bijzondere groep,” schetst Henk. “Het is een bonte verzameling van mensen met zeer uiteenlopende diagnoses. De gemeenschappelijke deler is dat bij hen voor hun 18e jaar is vastgesteld dat zij om medische redenen niet zelfstandig een minimumloon kunnen verdienen. De een heeft een fysieke beperking, een ander de diagnose ADHD of een stoornis in het autistisch spectrum. Een jongen met ADHD wil het liefst naar buiten, elke keer op een andere plek lekker buffelen. Iemand met een autistische stoornis werkt het liefst in een omgeving die hij goed kent. Zet die maar eens met elkaar aan het werk.”

Ons best doen
Henk is bevlogen om het voor deze groep goed te doen. “Ik praat regelmatig met ondernemers. Ik zeg dan altijd: de helft van jullie had zomaar in de Wajong kunnen zitten. Veel van jullie kunnen slecht met autoriteit omgaan, hebben zo een eigen manier van communiceren en zijn niet zo aangepast. Gelukkig dat je je passie hebt gevonden! Dan zie je ze even denken … Maar het blijkt een goede insteek te zijn om ondernemers warm te krijgen om zich om deze groep te bekommeren. Want vergis je niet, veel van deze Wajongers hebben hun hele leven ‘apart’ gezeten. Ze zijn ‘anders’. Ze vallen buiten de boot, halen vaak geen diploma. En dat in een samenleving waar ongeschoold werk uit het werkproces wordt geschreven. Wij kunnen het ons als samenleving niet veroorloven om op die manier een grote groep mensen aan de kant te zetten en te laten staan. Wij mogen dit niet laten liggen. Wij moeten daar ons best voor doen.”

Wijze lessen
Onder andere vanuit deze bevlogenheid startte in 2014 de eerste Wajong-klas, met zes mannen. UWV en ROVA hadden een aantal regels en voorwaarden opgesteld en zijn gestart. “We hebben het bewust klein gehouden. Niet te veel organisaties, niet te ingewikkeld. Van die eerste klas hebben we veel geleerd. Veel dingen die we hadden bedacht bleken goed. Maar het idee dat kandidaten bijvoorbeeld geen vooropleiding mochten hebben (entree onderwijs AOC), hebben we losgelaten. De vijver waaruit we konden vissen bleek veel te klein. Ook hebben we de tweede klas specifiek geselecteerd op liefde voor het groen, is de opleiding verplicht gesteld en hebben we goed gekeken naar de samenstelling van de groep. Kunnen deze mannen met elkaar samenwerken? Werken met een groep Wajongers staat op zichzelf al garant voor een dynamisch groepsproces. Goed kijken naar de samenstelling van je klas is dan wel een vereiste.”

Cadans vinden
Henk vertelt dat het bij deze groep nodig is om verder te kijken dan alleen de begeleiding op de werkplek. “Meekijken hoe het thuis verloopt, of het nodig is daar extra hulp in te zetten, soms zijn er schulden of relatieproblemen. Het kan erg wankel zijn bij deze jongens. Daarom zetten we een jobcoach in, om te zorgen dat het ook privé overeind blijft. En als het dan lukt om deze mensen hun cadans te laten vinden, om zichzelf te ontdekken, dat is prachtig. Dan heb je ongeveer de meest trouwe en loyale medewerkers die je je kunt wensen. Maar is er geen draaiboek voor hoe je dat bereikt. Het is elke keer weer maatwerk, boordevol verrassingen. Op dit project zit zo veel bevlogenheid, de organisaties hebben zich er volledig aan verbonden. En dat in de setting van de fantastische werkomgeving van ROVA, met zijn verscheidenheid aan werk en zijn ervaren en bevlogen mensen … Prachtig!”

Bron: www.rova.nl/rovisie
Fotografie: Margreet Vloon

Gepubliceerd op 11-11-2016