‘Het gaat om de klik’

Samenwerking Werkbedrijf kan helpen bij dubbele uitdaging onderwijs

Al twaalf jaar is Kees Blokland, lid van het CvB van Landstede Groep, actief op het raakvlak van onderwijs en arbeidsmarkt. Sinds enige tijd zet hij zich als bestuurslid van het Werkbedrijf Regio Zwolle in voor een optimale arbeidsmarkttoeleiding van met name kwetsbare jongeren. Zijn motto: vertrouwen is het tweelingzusje van samenwerken.

“Over de grenzen van instellingen iets bereiken, kun je alleen maar doen vanuit vertrouwen”, meent Blokland, “Persoonlijke ontmoetingen helpen daarbij.” Hij ziet om die reden het nut van kleine regionale werkconferenties en bedrijfsbezoeken. “Partijen die betrokken zijn bij arbeidsmarkttoeleiding hebben op zichzelf vaak een goed relatienetwerk met bedrijven. Dat is over de afgelopen jaren opgebouwd. Maar je hebt hier een gezamenlijke taakstelling ook in de richting van bedrijven. Dus het lijkt me goed om elkaar beter te leren kennen en gezamenlijk voor de doelstelling te gaan.”

Werkbedrijf Regio Zwolle noemt Blokland een mooie ontwikkeling. “We gaan nu heel concreet met doelgroepen aan de slag. Kwetsbare jongeren vanuit pro/vso en de entreeopleiding bijvoorbeeld. Het gaat er uiteindelijk om dat je een klik weet te bereiken tussen bedrijven die zich openstellen voor deze groep en de jongeren zelf.” Door het Werkbedrijf kan volgens Blokland een grotere groep bedrijven worden bereikt en kunnen meer plaatsen beschikbaar komen.

Missiewerk
Het bestuurslid kijkt met een open blik naar de uitdaging die voorligt. Hij is optimistisch over het halen van de doelstelling maar ziet ook dat er nog wel missiewerk te verrichten is. “Hoe krijgen we de boodschap nog beter over het voetlicht? Er is behoefte aan good practices. Daar zijn er gelukkig al heel wat van. Mensen die net een succesvolle plaatsing achter de rug hebben. P&O functionarissen die van de plaatsing van de doelgroep hun dagelijks werk hebben gemaakt. Bedrijven die werk maken van diversiteit. Dat soort verhalen stimuleren om hetzelfde te doen.”

Een project waar Blokland zelf trots op is, omdat het succesvol is in zijn aanpak en zijn effect, is Meedoen naar vermogen. Het project is een samenwerking met meerdere gemeenten en UWV. Jongeren met een flinke afstand tot de arbeidsmarkt worden in het project gecoacht door iemand uit de categorie 40/50-plus die wel werkervaring heeft maar zelf ook op enig moment buiten het arbeidsproces is komen te staan. Die zet zich in dit project als coach in voor plaatsing van de jongere én heeft hierdoor zelf ook weer werk. “Het is arbeidsintensief omdat er tijd gaat zitten in de begeleiding van professioneel laten opereren van de coaches, maar uiteindelijk is het win-win want we maken twee mensen gelukkig.”

Dubbele uitdaging
Het onderwijsveld staat volgens Blokland voor een dubbele uitdaging. Naast de participatiewet hebben ze ook te maken met passend onderwijs. De populatie pro/vso zal kleiner worden omdat meer jongeren binnen het regulier onderwijs worden geplaatst. Doelgroepen die nauwkeurig te traceren waren zitten straks verspreid over een breder deel van het voortgezet onderwijs. Dat maakt de kans van slagen op de arbeidsmarkt volgens Blokland niet op voorhand groter. “Arbeidsbemiddeling is een sterk punt van het praktijkonderwijs, die hebben mensen die dat als hoofdtaak hebben. Dat is niet het geval binnen het voortgezet onderwijs. We hebben elkaar dus nodig.”

Het is Bloklands verwachting dat door de samenwerking binnen het Werkbedrijf snel op deze veranderingen kan worden ingespeeld of met dit signaal iets kan gebeuren. “Hoe eerder we beginnen, hoe beter. (Kwetsbare) jongeren zijn in dit stadium beter bemiddelbaar dan wanneer ze 27 zijn. Samenwerking met werkgevers om arbeidsplaatsen te realiseren is belangrijk, maar ook samenwerking met het Regionale Meld- en Coördinatiepunt (RMC) is een noodzakelijke voorwaarde. “Anders ben je bezig met goede oplossingen vinden, maar vergeet je dat je weer nieuwe uitstroom aan het realiseren bent die je vroeg of laat weer in diezelfde kaartenbakken tegenkomt.”

Gepubliceerd op 19-01-2016