‘Het is belangrijk om niet te oordelen, maar eerst te proberen’

Aan het woord is Geert Aulbers, hoofd HR bij Scania Production Meppel, waar de cabine en het chassis van trucks in klantkleuren worden gelakt. “Ik wilde weten hoe de Participatiewet werkt. En dan kun je het maar beter proberen, want anders komt je er niet achter. Bovendien willen we bij Scania graag een sociaal-maatschappelijke bijdrage leveren.”

Volwaardig teamlid
“We hebben op dit moment drie mensen aan het werk die onder de Participatiewet vallen. Twee medewerkers die vanuit Reestmond al sinds 2012 bij ons werken en een jonge medewerker, die we na zijn stage bij ons een kans wilden geven. Hij heeft speciaal onderwijs gevolgd en tijdens zijn stage bleek dat het assemblagewerk prima bij hem paste. In overleg met zijn jobcoach en gemeente Meppel hebben we vervolgens gekeken naar de mogelijkheden om hem in het kader van de Participatiewet een baan aan te bieden. Dat is gelukt.
Deze medewerkers werken allemaal in de assemblage en zijn onderdeel van hun team, net als de andere medewerkers bij Scania Meppel. We werken in kleine teams van zes à zeven mensen en daarin zijn ze een volwaardig teamlid. Respect voor de medewerker is een kernwaarde van Scania en dat zien we ook terug op de werkvloer. We steken veel tijd en aandacht in het aanleren van het werk en iedereen is bereid om elkaar iets te leren.”

Verrassende ideeën
“Dat is in het werk bij Scania wellicht ook gemakkelijk te organiseren omdat we veel werken met standaarden, geschreven door medewerkers, waarin de taken van A tot Z staan beschreven. Zo is het heel duidelijk wat iemand moet doen en wat van hem wordt verwacht. Deze duidelijkheid in taken is juist voor de groep medewerkers waarover we praten prettig. Het meedenken in verbeteren wat we daarnaast van medewerkers vragen is soms wat te hoog gegrepen, maar het levert ook verrassende ideeën op.
Een mooi voorbeeld daarvan is het idee van een van de medewerkers die via Reestmond bij ons werkt. Deze medewerker bedacht een verbeterde werkbank voor het uitvoeren van zijn werkzaamheden en bouwde thuis een model op schaal met luciferstokjes en karton. Dat bleek een heel goed idee en dus hebben we het daadwerkelijk uitgevoerd. We zien dan, dat het team daar trots op is en dat ze het mooi vinden dat deze collega’s het goed doen.
Het is belangrijk om niet te oordelen, maar eerst te proberen en dan verder te kijken. Dan is er vaak veel meer mogelijk dan je van tevoren denkt.”

Gepubliceerd op 11-01-2016