‘In concurrentie zou dit systeem niet werken’

Regionale opleidingscentra kunnen samen aansluiting op arbeidsmarkt effectief bevorderen

Bestuursvoorzitter Bert Beun van Deltion College vindt dat onderwijsinstellingen gezamenlijk moeten kijken wat hun bijdrage kan zijn om mensen ‘aan de onderkant van de arbeidsmarkt’ mee te laten doen. Waar verschillende roc’s normaal elkaars ‘concurrent’ kunnen zijn, vraagt deelname binnen het Werkbedrijf Regio Zwolle volgens hem juist om bijdragen van het mbo als geheel, om samen naar passende oplossingen te zoeken.

Beun vertegenwoordigt binnen Werkbedrijf Regio Zwolle alle mbo-instellingen in de regio Zwolle. Naast ‘zijn eigen’ Deltion zijn dat Cibap, De Groene Welle, Landstede, Alfa College en Drenthe College. Omdat de doelstelling van het Werkbedrijf vooral betrekking heeft op mensen in het mbo en in het voortgezet onderwijs hebben beide sectoren er een zetel.

Drieledig
De taak van het onderwijsveld is hier volgens hem drieledig. “In bestuurlijke zin dragen wij ideeën aan over hoe wij zouden willen dat het werkt”, aldus Beun, “en helpen zo het Werkbedrijf op te bouwen. Daarnaast leveren wij een bijdrage als werkgever. Maar de nadruk ligt op onze uitvoerende taken in scholing en preventie. Wij hebben de kennis om te onderzoeken of we iemand kunnen toerusten voor werk en dat vervolgens zo effectief mogelijk doen.”
Opleidingen, bijscholing, psychologische tests, beroepskeuzetests: scholen hebben alle knowhow en middelen ervoor in huis. Succes hangt vooral af van zorgvuldige afstemming. “Je kan duizend lassers klaarstomen, maar daar moet wel werk voor zijn. En dat is de kern van een Werkbedrijf: eerst kijken waar vraag is, daar mensen bij vinden en die ‘fit’ maken.”

Volledig in beeld
Beun realiseert zich daarbij terdege de verantwoordelijkheid van het onderwijsveld zelf. Scholing kan immers door werkgevers net zo goed bij commerciële partijen worden ingekocht. “Onze taak is dus om tijdig een behoefte te signaleren en daarop in te springen, kwaliteit te leveren.
Zo is Deltion in de regio Zwolle de enige aanbieder in technische functies. We moeten volledig in beeld zijn bij die sectorplannen, werkgevers bedienen in wat ze zoeken. Kijk je naar transport & logistiek, daar zijn meerdere aanbieders. Dus je moet per sector gaan kijken welk deel van het onderwijs moet samenwerken om de vraag zo goed mogelijk weg te zetten. Als we dit op concurrentie doen valt het systeem weg.”

Uitval
Met preventie doelt de bestuursvoorzitter vooral op de inspanningen die opleidingen doen om studenten binnenboord te houden. Juist in de lagere niveaus binnen het mbo is het voorkomen van uitval uiterst belangrijk. Volgens Beun wordt er in de regio alles aan gedaan om juist deze jongeren kansen te bieden. “Als je niks bedenkt, komen zij ook in de kaartenbakken terecht. Opleidingen proberen hen toch op werkplekken te krijgen, zelfs zonder diploma.”
Daarin schuilen volgens hem ook direct mogelijkheden voor samenwerking tussen verschillende roc’s. “Nu hebben wij een project gedraaid waarbij een aantal jongeren na uitstroom uit de opleiding nog een jaar aan het werk bleef voor werkervaring. Landstede had voor deze doelgroep een experiment met gerichte extra coaching. Hoe mooi zou het zijn in een nieuw project deze twee experimenten samen te voegen?”

Digitaal loket
En zo heeft Beun nog wel meer ideeën. Hij betreurt dat er, bijvoorbeeld in zijn woonplaats Hardenberg, geen UWV-loket meer bestaat. “Natuurlijk horen digitale loketten bij ons tijdsgewricht. Maar in deze doelgroep zitten mensen die niet lezen of schrijven en graag gewoon even op iemand afstappen. Kunnen we niet, als UWV, gemeenten en onderwijsinstellingen in de regio toch deze loketten behouden en bemensen?”
Ook aan de laatste rol die onderwijsinstellingen vervullen, als mogelijke werkgever voor deze doelgroep, wordt door Deltion hard gewerkt. “Er lopen al mensen mee als assistent huismeester of in onze restauratieve voorzieningen. Maar ook voor mensen met een lichamelijke beperking zijn we aan het kijken – deels wettelijk gedreven, maar ook vanuit eigen ambitie. Als je 1.150 mensen in dienst hebt is het ook wel mogelijk om je functiegebouw daarvoor klaar te maken. Ik zou het jammer vinden als we niet de volledige breedte van ons functiegebouw gebruiken. Ik zou het jammer vinden als we het allemaal in assistent huismeesters wegzetten.”

Gepubliceerd op 04-11-2015