‘Inspireer ondernemers met goede voorbeelden’

Edwin Peterman weet wat er speelt bij ondernemers. Als bestuurslid van MKB Regio Zwolle zit hij dicht op de lokale bedrijven en helpt hij een brug te slaan tussen onderwijs, ondernemers en overheid. Als bestuurslid van het Werkbedrijf Regio Zwolle benadrukt hij het belang van het verzamelen en delen van goede voorbeelden. En als eigenaar van een recruitmentbureau voor hoogopgeleiden ziet hij meer kansen ontstaan voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De belangrijkste taak van MKB Regio Zwolle is het stimuleren van een gezond ondernemersklimaat in de regio. “We zitten dicht op de lokale bedrijvenkringen om te weten wat er speelt. Als je merkt dat eenzelfde onderwerp ook in een andere gemeente speelt dan kun je die ondernemerskringen met elkaar in contact brengen en gezamenlijk kijken naar een oplossing.” Dit delen van (goede) ervaringen is iets wat volgens Peterman ook van groot belang is bij de regionale doelstelling om 1.000 banen te realiseren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Logistiek Expertise Centrum
“Die target gaan we halen, daar ben ik van overtuigd”, aldus Peterman. Een ontwikkeling die daaraan kan bijdragen volgens hem is het Logistiek Expertisecentrum (LEC) dat sinds 1 januari 2016 operationeel is. Diverse bedrijven binnen de branche werken inmiddels samen binnen het LEC. Het is de bedoeling dat elk transport en/of logistiek bedrijf in de regio Zwolle aansluit. MKB Regio Zwolle is initiatiefnemer. Het Ministerie van SZW en het bedrijfsleven dragen ieder de helft bij aan de benodigde investering van 6,2 miljoen euro.

“Bij het opzetten van het LEC is de doelgroep en de doelstelling zeker in het achterhoofd gehouden. De ambitie is om via het LEC 650 banen te creëren binnen de Transport en Logistieke sector.” Naast het realiseren van die banen heeft het LEC zich tot doel gesteld om, o.a. door onderzoek en scholing, voor de lange termijn te bouwen aan een kwalitatief hoogwaardige branche die zorgt voor werkgelegenheid in de regio.

En daarin liggen volgens Peterman ook weer kansen besloten voor het ophalen van ‘good practices’. Door het LEC worden nu daadwerkelijk opdrachten opgehaald bij bedrijven in de regio. Dergelijke voorbeelden zorgen ervoor dat het echt gaat leven. Daarom moeten we die voorbeelden delen. Via ons eigen netwerk, tijdens bijeenkomsten en via daarwerkenweaan.nl.

Wat nu is opgezet voor de transportsector werkt ook in andere sectoren door, meent Peterman. En dat is volgens hem belangrijk voor borging van de doelstelling voor de lange termijn. “Het moet iets zijn wat ook over een paar jaar nog staat. Niet alleen voor de komende periode en op het moment dat de 1.000 banen zijn gerealiseerd dat we dan denken, het is gelukt, klaar.”

Goed voorbeeld doet goed volgen
Goede voorbeelden, positieve aandacht; daar gaat het volgens Peterman om als je ondernemers wilt overtuigen. Hij gelooft om die reden ook niet in de boeteclausule. “Ik geloof meer in goed gedrag stimuleren in plaats van het bestraffen van gedrag dat niet goed is. Bedrijven die het heel goed doen op dit punt zou je beter kunnen belonen. Ik vind het bijvoorbeeld heel mooi om te zien dat er ook nieuwe bedrijven ontstaan die vanuit deze doelgroep een commercieel bedrijf kunnen neerzetten.” Als voorbeeld noemt Peterman Cycloon Post & Fietskoeriers. Dat bedrijf is succesvol met de inzet van mensen met een arbeidsbeperking. “Die hebben daarmee ook de WEZO Waardevol Award gewonnen. Dat vind ik mooi om te zien.”
Als ondernemer kun je volgens Peterman ook best nadenken welke functies je weer in het leven zou willen roepen. Op een manier die voor alle partijen aantrekkelijk is. Als je daar als bedrijf zelf te klein voor bent, kun je misschien toch kijken of er iets mogelijk is in samenwerking. Bijvoorbeeld met andere bedrijven in de buurt.

In de zoektocht naar goede voorbeelden moeten we ook verder kijken dan de regio, vindt Peterman. “Kijk ook om je heen. Hoe pakken ze het elders in het land aan? Ook daar kunnen we veel van leren. Met als doel iets neer te zetten wat ook voor de lange termijn goed werkt.”

Gepubliceerd op 26-01-2016