‘Je moet het willen aangaan. Gewoon doen!’

Onder de titel ‘Hoe geeft u invulling aan de banenafspraak’ hebben UWV WerkgeversServicepunt Regio Zwolle – als partner in Werkbedrijf Regio Zwolle* – en Team Inclusief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) op 31 maart een regiobijeenkomst georganiseerd. Plaats van handeling was het Provinciehuis, waar zo’n 30 HRM-professionals uit de publieke sector konden worden verwelkomd.

De bijeenkomst moest antwoord geven op vragen als ‘Hoe hebben collega-organisaties invulling aan de banenafspraak gegeven? Welke functies zijn er al gecreëerd voor medewerkers met een arbeidsbeperking en kunnen wij die met collega’s delen? Wat voor soort kandidaten staan in het doelgroepregister?’ Daarnaast was er in het programma ruimte om kennis, expertise en mooie voorbeelden uit te wisselen en cases te bespreken.

Interactief programma
Peter Lindenburg (directie UWV WERKbedrijf) en Ad de Ruijter (Team Inclusief / BZK) leidden de bijeenkomst in. Daarna werden vragen voorgelegd aan een panel o.l.v. dagvoorzitter Erik van de Spek, manager Voorzieningen UWV. In het panel hadden naast Lindenburg en De Ruijter ook Jenny van de Weg (Expertisecentrum SROI) en Brechtje den Engelsen (arbeidsdeskundige UWV) zitting.
Roy Bakker (Team Inclusief / BZK) presenteerde een best practice en Paul van Tellingen (arbeidsdeskundige UWV) gaf een toelichting op de doelgroep en inclusieve arbeidsanalyse.

De aanwezigen konden aansluitend met vier experts in gesprek gaan over:

 1. Wij hebben geen werk voor de doelgroep. Help!
 2. De doelgroeper is binnen, maar duurzaam?
 3. Draagvlak creëren, maar hoe?

Ter afsluiting waren deskundigen van de gemeente Zwolle en UWV aanwezig om overige vragen te beantwoorden. (Gemeente Zwolle en UWV zijn partners in Werkbedrijf Regio Zwolle, een netwerkorganisatie van 14 gemeenten, UWV, werkgevers- en werknemersorganisaties en onderwijs.)

‘Zorg voor draagvlak binnen de organisatie’
Een kleine greep uit uitspraken en tips die gedurende de bijeenkomst voorbij kwamen:

 • ‘Je moet het willen aangaan. Gewoon doen’
 • ‘Uitgangspunt is iemand aan een baan helpen’
 • ‘Vraag je af hoe je de plek geschikt maakt’
 • ‘Ik zie kansen in de organisatie voor de banenafspraak’
 • ‘Laten we de ruimte bieden en afspreken dat we het gewoon doen’
 • ‘Kijk of het werk duurzaam is’
 • ‘Zorg voor draagvlak binnen de organisatie’
 • ‘Als je zelf gemotiveerd bent verzet je bergen’
 • ‘Werk clusteren is heel belangrijk’
 • ‘Maak verdringing bespreekbaar’