Jobcoach op locatie helpt langdurig werklozen aan betaald werk

Om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam aan het werk te krijgen, is meer nodig dan een arbeidsplek alleen. Mensen die langdurig thuis hebben gezeten, moeten weer in een werkritme komen en hebben vaak extra tijd en ondersteuning nodig. Als jobcoach op locatie zorgt Hugo Pereira ervoor dat de mensen die bij leidingsystemenproducent Dyka in een leerwerktraject zitten die ondersteuning krijgen. Met succes.

In het afgelopen anderhalf jaar dat het leerwerktraject bij Dyka draait, zijn er 57 werkzoekenden gestart, waarvan er 15 nog in het traject zitten en 29 inmiddels zijn uitgestroomd naar betaald werk. Een mooie opbrengst als je bedenkt dat deelnemers een jaar nodig hebben om het traject te doorlopen. Geen wonder dat na een succesvolle pilot het werken met de jobcoach nu een structurele plek bij Dyka heeft gekregen.

Pereira krijgt kandidaten voorgedragen van zijn collega’s bij de Intergemeentelijke Sociale Dienst Steenwijkerland en Westerveld (IGSD). Want ook al zit hij voltijds bij Dyka als jobcoach, hij blijft in dienst van de IGSD. In de eerste twee maanden kijkt Pereira of de deelnemers op tijd komen, of ze kunnen werken in teamverband en of ze veilig kunnen werken. Daarbij biedt hij alle ondersteuning die nodig is. Pereira: “Als mensen lang in een uitkering zitten dan hebben ze vaak sociaal maatschappelijke problematiek, psychische problematiek of schulden. Ik zorg ervoor dat ze hun balans weer vinden.”

Schakel
Pereira vormt zo de schakel tussen gemeenten en de werkgever. Door deze manier van werken ‘ontzorgt’ de jobcoach de werkgever volledig. Regelmatig overleg met afdelingshoofden en ploegchefs zorgt ervoor dat alle betrokkenen de vinger aan de pols houden. “Alles wat met deze mensen te maken heeft ligt bij mij, dus als er een probleem is dan ben ik direct op de werkvloer om het probleem op te lossen.”
Na de eerste twee maanden volgt een periode van vier maanden waarin de deelnemers aan het traject worden klaargestoomd tot ‘operator B’. In deze fase wordt dus gewerkt aan specifieke vaardigheden, maar blijft de aandacht voor de persoonlijke balans. In de laatste zes maanden ten slotte wordt toegewerkt naar uitstroom richting betaald werk. Deelnemers moeten kunnen laten zien hoe ze zich zelfstandig hebben ontwikkeld en dat ze zelfstandig kunnen werken. “Maar,” voegt Pereira toe, “natuurlijk kunnen ze altijd terugvallen op mij als dat nodig is.”

Succesfactoren
Op locatie zitten, de tijd hebben om de werkgever te ‘ontzorgen’ en mensen te begeleiden, zijn volgens Pereira absolute voorwaarden. “Als je dat niet doet dan zal je dit succes niet bereiken. De kracht is dat je hier bent. Ik heb mijn kantoor bij Dyka en ik ben alleen hier bij Dyka aan de gang. Ik heb ook mensen in ploegendiensten hier zitten, dat betekent dat ik soms van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat hier bezig ben. Maar het is mijn passie.”
De meeste voldoening haalt hij dan ook uit deelnemers die succesvol uitstromen en het gevoel hebben weer volwaardig mee te tellen. “Mensen komen hier binnen met het gevoel dat ze niet meer meedoen. Ze zijn gedemotiveerd geraakt omdat ze nooit aan de bak kwamen als ze solliciteerden. En dat zijn niet alleen laagopgeleide mensen. Er zitten ook mensen tussen die een goede opleiding hebben gehad, van onderwijzers tot laboranten.” Het is volgens Pereira dan ook niet alleen een kwestie van motivatie, maar ook van erkenning van het probleem en de situatie waarin mensen zitten. “Op het moment dat je erkenning geeft, voelen ze zich gehoord en vanaf dat moment kun je bouwen.”

Durven kiezen
Het succes is niet onopgemerkt gebleven. En dat biedt perspectief voor het realiseren van de banenafspraak. “Er zijn genoeg andere bedrijven en instanties die bijzonder geïnteresseerd zijn in de manier waarop dit traject loopt. Ik zie kansen op het moment dat andere grote bedrijven of instanties een vergelijkbaar traject beginnen, met een ‘dedicated’ jobcoach op locatie.” Pereira is ervan overtuigd dat de uitstroom naar werk dan overal veel groter zal zijn. “Alleen je moet als gemeente of instantie durven investeren in een jobcoach en dat samen met een bedrijf kunnen runnen. Uiteindelijk levert dat winst op voor iedereen.”

Hoe ervaart Dyka zelf deze manier van werken? “Het is een klassieke win-win situatie”, zegt ook Rob Eding, HR Manager bij Dyka en vaste contactpersoon voor Pereira. “Dyka is van oorsprong een familiebedrijf waarin het steentje bijdragen aan een sociale samenleving als het ware in het DNA zit. Inmiddels is Dyka een grote werkgever in de regio, maar het bedrijf heeft maatschappelijk verantwoord ondernemen nog altijd hoog in het vaandel en genereert een hoge social return.” En dat is volgens Eding weer goed voor de concurrentiepositie. Over de vraag of hij andere bedrijven zou aanraden te werken met een jobcoach op locatie hoeft hij dan ook niet lang na te denken: “Absoluut.”

Gepubliceerd op 16-09-2016