Mentoring@work: expertise delen met werknemers van de toekomst

Mentoring@work is extra begeleiding op de werkvloer voor studenten die dat tijdens hun stage goed kunnen gebruiken. Het bijzondere is dat deze extra tijd en aandacht voor de stagiair in handen is van vrijwilligers die speciaal voor dit doel door de werkgevers worden benaderd. Mensen uit de branche of oud-werknemers die op deze manier hun schat aan ervaring kunnen delen met de jongste generatie werknemers.

Binnen het regionale beroepsonderwijs is mentoring al jaren een beproefd middel vertelt projectleider Eline Noort. “Jongeren hebben veel aan coachgesprekken binnen de school. Maar vooral als er ook andere vragen liggen of knelpunten is het belangrijk dat er wat meer tijd en aandacht voor de jongere mogelijk is. Hierdoor ontstond het idee om vrijwilligers, buiten de school, in te zetten als verlengarm van de mentor of coach op school.”

Bedrijfsmentor
De ervaringen met deze aanpak zijn heel goed. Zo is het idee ontstaan om mentoring door een vrijwilliger ook in te zetten op de werkvloer tijdens de beroepspraktijkvorming (stage).
De bedrijfsmentor kan studenten helpen met sociale vaardigheden op de werkvloer, met het leren omgaan met verschillen op de werkvloer, maar hij kan de jongere ook helpen inzicht te krijgen in eigen gedrag. En natuurlijk kan hij heel goed vertellen wat het beroep inhoudt. Dat helpt studenten bij het vormen van een reëel beeld van het beroep en van zichzelf binnen dat beroep.

Vrijwilligers
Andersom moeten ook de vrijwilligers worden voorbereid. “We willen ze in de eerste plaats een goed algemeen beeld geven van wat er van studenten wordt verwacht en gevraagd”, zegt Noort. “Wat is het mbo-onderwijs? Waarmee krijgen studenten te maken? Wat voor soort opdrachten krijgen ze mee naar de stage? Op welke gebieden kunnen studenten extra ondersteuning nodig hebben? En hoe kunnen wij daarop inspringen?” Daarnaast kunnen de scholen intervisiebijeenkomsten voor de bedrijfsmentoren organiseren. Daar kunnen ze ervaringen delen met elkaar.
De onderwijsinstellingen faciliteren de vrijwilligers dus met kennis en vaardigheden, maar scholen selecteren de vrijwilligers nadrukkelijk niet. Daar is een goede reden voor legt Noort uit. “Inzetten van vrijwilligers is een keuze van de werkgever. Er moet draagvlak zijn. Het moet passend zijn en daarom zoeken bedrijven die mee willen doen zelf een vrijwilliger uit hun branche of onder oud-werknemers. Het gaat om iemand die mee komt kijken in jouw keuken, dus het luistert nauw. Er moet vertrouwen zijn.”

MKB
Om diezelfde reden steekt het projectteam op dit moment vooral veel energie in het bekendmaken van de aanpak in de vier deelnemende scholen; Cibap, Deltion College, Landstede MBO en Alfa-college. “We willen iedereen goed voorbereiden. Er liggen vanuit de opleidingen heel veel contacten met bedrijven, dus de lijnen zijn kort, maar het is belangrijk dat iedereen goed weet wat Mentoring@work precies inhoudt voordat we het idee de bedrijven binnenbrengen.” Wel worden verkennende gesprekken gevoerd. “Sommige bedrijven zijn meteen enthousiast. Grote bedrijven met veel stageplekken hebben soms zelf al een coördinator die ook wat intensievere begeleiding kan geven.” Noort verwacht dan ook dat de aanpak vooral werkt voor midden- en kleinbedrijf.

Voordelen
Onderwijsinstellingen hebben belang bij de aanpak omdat er indien nodig voor hun studenten een extra paar ogen, oren en handen op de werkvloer beschikbaar is. Maar wat is het belang volgens Noort voor de werkgevers? “Een stage die wordt afgebroken omdat het toch niet goed gaat met een leerling is ook verlies van tijd en energie voor een bedrijf. De bedrijfsmentor kan de kans hierop verkleinen. En kosteloos bovendien.”
Er zijn meer voordelen. Het is bijvoorbeeld een mooie manier om bevlogen oud-werknemers aan je bedrijf te blijven binden. Verder kan het de praktijkopleiders ontlasten zodat ze meer kunnen focussen op het vakinhoudelijke deel. En ten slotte kan een bedrijfsmentor ook voordelen bieden met het oog op de Participatiewet, want ze kunnen ook mensen met afstand tot de arbeidsmarkt begeleiden bij hun eerste stappen richting duurzaam werk.

“We proberen allerlei podia te bereiken om het idee breed onder de aandacht te brengen”, vertelt Noort. Daarom is bijvoorbeeld ook VNO-NCW, de belangenvereniging voor ondernemers, op de hoogte van de aanpak. “Daarnaast gaan we de komende tijd heel gericht contact leggen. Op de planning staat bijvoorbeeld het Zwolse jongerenevent in het kader van jeugdwerkloosheid, op donderdag 9 juni. Hier hoopt het projectteam werkgevers te kunnen inspireren met het idee van Mentoring@work.

Gepubliceerd op 24-05-2016