‘Ondernemers zitten niet te wachten op doelgroepterminologie’

“Ik vind dat we er met z’n allen voor moeten waken om dingen niet te complex te maken. Hou het begrijpelijk voor werkzoekenden, maar vooral voor werkgevers.” Mesut Aydemir, senior adviseur werkgeversdienstverlening bij UWV, wordt nog eens gesterkt in zijn overtuiging nu UWV ook jongeren betrekt bij trainingen voor werkzoekenden. “Door het simpel te houden zijn we in staat om wekelijks jongeren op vacatures te bemiddelen.”

Collega’s kennen hem als een flinke prater, maar in gesprek met een werkgever vraagt en luistert hij vooral. “Ondernemers zitten niet te wachten op vakjargon en doelgroepterminologie. Als je oprecht interesse toont in hun visie, krijg je ruimte om mee te denken over welke mensen binnen een organisatie zouden passen. Vervolgens is het de kunst om die mensen naar voren te schuiven die een extra steuntje in de vorm van begeleiding nodig hebben. Hoe kun je de ondernemer daarin ontzorgen?”

Verbinden
Als adviseur speelt Aydemir het liefst een verbindende rol: hij maakt inzichtelijk waar mogelijkheden voor samenwerking liggen. Bijvoorbeeld met opleidingsinstituten. Hij noemt de nieuw te bouwen sportlocatie in Raalte, waarin ruimte komt voor ‘sociale activering’. De werkgever kwam zelf met het initiatief om daar mensen met afstand tot de arbeidsmarkt op te leiden. Aydemir zoekt nu samen met diverse partijen naar de mogelijkheden.

“Die samenwerking garandeert het behoud van de ‘lokale kleur’, met regionaal opererende partijen. We gaan de komende tijd onderzoeken waar de kwaliteiten en interesses van kandidaten moeten liggen en zoomen daar vervolgens met een opleider op in. Doel is om die kwaliteiten tot uiting te laten komen, er een formeel diploma of certificaat aan te koppelen en daarna door te stromen naar een werkgever.”

Krimp
Zo’n voorbeeld mag dan voorspoedig lijken te lopen, UWV ziet aan de andere kant veel overheidsinstanties worstelen met de banenafspraak-in-tijden-van-krimp. Vorig jaar was dat al aanleiding om een informatiebijeenkomst te beleggen met het ministerie van Veiligheid en Justitie. Maar de informatiebehoefte leeft veel breder, viel ook Aydemir op. Daarom besloot UWV WerkgeversServicepunt (als partner in Werkbedrijf Regio Zwolle) op 31 maart jongstleden ook gemeenten, provincie en onderwijsinstellingen uit te nodigen voor een uitgebreide toelichting door professionals.

 

“Functiecreatie is bij overheden vaak op hoog opleidingsniveau”, zegt Aydemir, “omdat lager geschoold werk is geoutsourced. Ik heb het antwoord ook niet direct, maar dat zijn wij nu aan het onderzoeken. Wij hebben mensen die inzichtelijk kunnen maken waar mogelijkheden liggen. Door werkgevers individueel te bezoeken zijn we in staat om binnen een organisatie in kaart te brengen welke persoon op welke functie past. Als UWV kunnen we kosteloos zo’n specialistische analyse maken. Ik verwacht dat dat bij werkgevers steeds meer gaat leven en functiecreatie, ook voor minder geschoolden, echt van de grond komt.”

Gepubliceerd op 26-04-2016