Opleidingstraject Smart Mobility, voorbeeld van PPS via Social Return

‘Aan het werk met Smart Mobility’ biedt 20 werkzoekenden een opleidings- en werkervaringstraject van zes maanden. Voorjaar 2018 zijn ze klaar voor een aan Smart Mobility gerelateerde baan binnen overheid of bedrijfsleven. Bijzonder is de samenwerking met het bedrijfsleven. Adviesbureaus verzorgen bijvoorbeeld de opleiding. Hiermee geven zij invulling aan hun Social Return-opgave op twee provinciale raamcontracten. Dit voorbeeld van Publiek-Private-Samenwerking (PPS) via Social Return kwam mede tot stand via inzet vanuit Werkbedrijf Regio Zwolle.

Begin oktober 2017 is het team ‘Aan het werk met Smart Mobility’ gestart. Dit team bestaat uit 20 mensen die vanuit WW en bijstand een nieuwe impuls aan hun eigen toekomst willen geven. In een half jaar doen zij via gerichte opleiding nieuwe kennis en vaardigheden op. Onderdeel van dit traject is een werkervaringsplaats waar zij hun kennis op het gebied van slimme en duurzame mobiliteit gaan toepassen.

Verkeer, mobiliteit en infrastructuur veranderen razendsnel. Dit gebeurt onder andere door de opkomst van Smart Mobility, zoals zelfrijdende auto’s, digitale verkeersinformatie en elektrische auto’s, etc. De provincie Overijssel nam het initiatief tot het opleidingstraject; op korte termijn is er namelijk behoefte aan ‘verkeerskundigen 2.0’: medewerkers met Smart Mobility-expertise.

Mag het?
Aan de opleidingsfase ging een behoorlijke voorbereidingstijd vooraf. Werkzoekenden opleiden tot medewerker Smart Mobility, mag dat als SROI-invulling door adviesbureaus? Eind 2016 stelde de provincie die vraag aan Henk de Leeuw, SROI-adviseur (Expertisepunt SROI, Werkbedrijf Regio Zwolle). “Doelgroep, opleiden, werkervaring, grotere kans op uitstroom en ook het vakgebied passen alle prima binnen de SROI-opgave van beide raamcontracten. Ik heb de bureaus gepolst voor deelname. Theo Sikkema, destijds projectleider Smart Mobility bij provincie Overijssel maakte daarna nadere afspraken met de betreffende bureaus”, aldus Henk.

Kan het?
Daarna was het de beurt aan de projectgroep Smart Mobility. Namens Werkbedrijf Regio Zwolle waren Henk Twerda, Nicolaas Alfing, Luuk van den Bosch en Gerlinde Scheper betrokken. In de projectgroep is veel werk verzet. Gerlinde: “Qua zoekvraag en zoekgebied is dit echt iets wat je op het niveau van de arbeidsmarktregio moet aanvliegen. Mooi dat we hier een regionaal werkbedrijf voor hebben toch? Naast het formuleren van de profielen hebben we het netwerk uitvoerig over Smart Mobility geïnformeerd. Dit was van groot belang voor een gerichte zoekvraag. Beide hebben we blijkbaar goed gedaan want tijdens de informatiebijeenkomst meldden zich ca. 100 geïnteresseerden! Terwijl we ons eerder afvroegen of er wel voldoende werkzoekenden waren met MBO-4 of HBO-niveau in de techniek, infra, ICT en/of verkeer.”

Selectie en nazorg
Op basis van CV, opleiding en motivatie gingen 45 kandidaten door naar de selectiegesprekken. 20 mensen zijn geselecteerd voor het opleidingstraject. Deelnemers zijn afkomstig uit de arbeidsmarktregio’s Zwolle (12), Twente (5) en Stedenvierkant (3). Hun achtergrond is WW (15), P-wet (4) of NUG (1). De instroom is het resultaat van een mooie samenwerking volgens Gerlinde: “Inclusief de nazorg zoals het informeren van alle geïnteresseerden was het een flinke hoeveelheid werk. Maar in samenwerking met collega’s van de provincie en de adviesbureaus konden we dit op een goede manier doen”.

Met dank aan de adviesbureaus: Arcadis, Royal Haskoning DHV, Voort, Witteveen+Bos, TASK, Balance, ERAC, Veilig Verkeer Nederland, De Groot Volker, Sweco. In december 2017 besteedt ‘Samen voor de klant’ op haar website aandacht aan het Smart Mobility-traject.

Kansen voor PPS via SROI
Raamovereenkomsten met een hoge omzet zoals bij de adviesbureaus lenen zich prima voor opleidingstrajecten zoals Smart Mobility. De WMO en de Jeugdzorg zijn andere sectoren waar dit type PPS-constructies mogelijk zijn.
Vanuit het raamcontract Payroll en Uitzenden (Driessen HRM) dient zich een nieuwe PPS aan. Bedoeling is om werkzoekenden op te leiden tot KCC-medewerker. Driessen biedt cofinanciering in de opleidingskosten. De mensen die de opleiding met succes afronden hebben een baangarantie van 100%.

Informatie

Gepubliceerd op 28-11-2017
Foto: provincie Overijssel