‘We gaan het gewoon doen’

Manon Koldewijn: “Ik ben projectleider bij Werkbedrijf Regio Zwolle, en in deze rol betrokken bij de uitrol van het uitvoeringsprogramma. Zoals we hier in Zwolle gewend zijn: we gaan het gewoon doen, totdat we 1.000 banen hebben gerealiseerd.”

“Ik help bij het opstarten van diverse trajecten, en heb daarbij de taak om de resultaten zichtbaar te maken. Natuurlijk willen we met z’n allen 1.000 banen realiseren: 505 wettelijk bepaalde garantiebanen en 495 banen extra vanuit de gedeelde ambitie van de 14 gemeenten en de partners. Uitdaging voor de komende tijd is om ondernemers en onderwijs (praktijkonderwijs, vso en mbo) beter op elkaar aan te sluiten. Kennispoort, ZorgPact, TechniekPact vind ik nu al hele mooie voorbeelden van praktische samenwerkingsverbanden op dit vlak.”

“De dialoog is in volle gang, iedereen vindt elkaar steeds beter, men is nieuwsgierig naar Werkbedrijf Regio Zwolle; wíj willen graag weten wat wij voor gemeenten, partners en werkgevers kunnen betekenen. Iedereen is het erover eens: we gaan het gewoon doen – de Zwolse manier van werken, zeg maar. Dit platform helpt bij het elkaar effectief vinden en activeren. Parallel werken we hard aan het realiseren van een beter inzicht in het aanbod, in concrete vacatures. Zijn er ideeën hoe bijvoorbeeld de jeugdwerkeloosheid terug te dringen, samen met markt en gemeenten? Of plannen om extra aandacht te genereren voor 50-plussers? Of wordt er al concreet gewerkt aan de realisatie van garantiebanen? Mail ons en we koppelen de juiste mensen aan elkaar: info@daarwerkenweaan.nl

Gepubliceerd op 01-10-2015