Professional aan het woord: Inge Hofsink

Onder het motto ‘Professional aan het woord’ vertellen accountmanagers, adviseurs werkgeversdienstverlening en andere direct betrokken professionals wat hen bezighoudt en waaruit zij voldoening halen. In dit artikel: Inge Hofsink van WerkgeversServicepunt Regio Zwolle.

“Laat van je horen, ook al heb je geen kandidaten”

Succesvolle samenwerking begint met goede communicatie. Het lijkt een open deur, maar volgens Inge Hofsink wordt dat binnen Werkbedrijf Regio Zwolle nog wel eens vergeten. Nieuwe vacatures vragen om directe afstemming en vervolgens snel handelen, maar vanuit een aantal gemeenten komen er nog te vaak weinig tot geen reacties. “Ze bieden geen kandidaten aan of, erger, laten helemaal niet weten dat ze geen kandidaten hebben. Mijn wens? Laat in elk geval van je horen, ook al heb je niks.”

Hofsink hamert erop nu ze zelf pas geleden succes boekte, juist omdat er wél snel werd gereageerd. Naar aanleiding van een vacature in Genemuiden nam Inge zelf contact op met Sander Sleking van Gemeente Zwartewaterland. “Sander is iemand die direct gaat kijken of hij kandidaten heeft en ook andere partijen daarbij inschakelt. Dat is wel een vereiste.”

“Vervolgens zijn we er samen ijverig mee aan de slag gegaan. Hij had al lopende contacten met scholen; daar was een stagedocent met een jongeman die een werkplek zocht. Die docent is daar gaan praten en kort daarna is die jongen daar begonnen. Die samenwerking tussen onderwijs, gemeente en werkgever was er voorheen op die manier niet.”
Een beetje opmerkelijk is de match wel: de jongen in kwestie stond bij UWV noch bij de gemeente geregistreerd en levert dus geen concreet resultaat. “Maar we hebben juist voorkomen dat iemand klant wordt”, vindt Hofsink. “Eigenlijk nog beter, ook al telt het niet. Maar ik vind dat niet belangrijk als het verder een mooie match is.”

Prioriteit
Hoewel Inge zich hoofdzakelijk met Wajongers bezig houdt, geldt haar advies voor alle arbeidsprofessionals. “Als er door werkgevers kandidaten worden gevraagd zou dat je prioriteit moeten zijn. Dat gemeentecollega’s hun prioriteiten misschien wat kunnen verschuiven: hun andere werk even opzij zetten en direct kijken of ze kandidaten hebben. Naar mijn idee gebeurt dat nog te weinig. Terwijl het ook in hun belang is dat iemand uitstroomt naar werk.”
Hofsink is zich terdege bewust van het feit dat in sommige gemeenten de doelgroep nog niet volledig in beeld is. Wie geen kandidaten heeft kan ze ook niet leveren. “Dat komt door de fase waarin we nu samen zitten. Maar ik hoop en ga er vanuit dat we in de loop van dit jaar sneller kandidaten kunnen krijgen.”

Gepubliceerd op 09-02-2016