Professional aan het woord: Karin van Ringen

Onder het motto ‘Professional aan het woord’ vertellen accountmanagers, adviseurs werkgeversdienstverlening en andere direct betrokken professionals wat hen bezighoudt en waaruit zij voldoening halen. In dit artikel: Karin van Ringen van UWV WerkgeversServicepunt IJssel-Vecht.

‘Wegvallen Wajong-indicatie kan averechts werken’

Ze was medeorganisator van de WajongMeeting in november en is trots op wat dat heeft opgeleverd. Meest sprekende voorbeeld daarvan: de juriste die haar eerste betaalde baan vond, na talloze werkervaringsplekken. Maar Karin van Ringen heeft één wens: laat Wajongers hun indicatie behouden, ook al hebben ze al wat langer boven het minimumloon verdiend.

In haar rol als adviseur werkgeversdienstverlening bij UWV WerkgeversServicepunt IJssel-Vecht bezoekt Van Ringen veel werkgevers. Momenteel overlegt ze met het OM in Zwolle over zes kandidaten. Een groot aantal personeelsdossiers moet worden ingescand en daarvoor wil het OM twee à drie Wajongers – op nieuwe werkplekken – in dienst nemen.

Verrijking
Vanuit het gezichtspunt van werkgevers zal ze niet ontkennen dat de quotumwet helpt in de vervulling van de banenafspraak. “Maar de ervaring leert dat een Wajonger ook een verrijking kan zijn voor de werksfeer”, stelt Van Ringen vast. “Vaak gaat het om mensen die net iets anders tegen de wereld aan kijken.” Wat haar meer zorgen baart is dat Wajongers na een bepaalde tijd betaald werk, waarin zij het minimumloon of meer verdienen, hun indicatie kunnen verliezen. Dat dreigt hun afstand tot de arbeidsmarkt te bestendigen. “Als de Wajong-indicatie na bijvoorbeeld één of twee jaar wegvalt, zijn sommige werkgevers geneigd een tijdelijk contract niet te verlengen. De werknemer telt dan niet meer mee voor de quotumwet, dus zoeken ze liever een nieuwe doelgroeper.” Daarnaast vindt Van Ringen het heel jammer dat mensen met een WIA-uitkering niet in het doelgroepregister zijn opgenomen, terwijl hun afstand tot de arbeidsmarkt soms groter is dan bij andere doelgroepers.

Duwtje
De samenwerking binnen Regionaal Werkbedrijf Zwolle bevindt zich nog in de beginfase, maar daar waar de handen al ineen zijn geslagen werkt de aanpak. Werkgevers willen én krijgen één aanspreekpunt, één loket. Aan de achterkant worden daarover tussen gemeenten en UWV goede afspraken gemaakt, merkt Van Ringen. Neemt niet weg dat de interne samenwerking soms nog wel een duwtje kan gebruiken: “Gemeentelijke accountmanagers zijn goed bezig, maar soms iets minder bedreven en consequent in het gebruik van WBS, het systeem waarin gegevens van en afspraken met werkzoekenden en werkgevers worden geregistreerd. Maar de wil is er. Dat is het belangrijkste.”

Gepubliceerd op 21-12-2015