Professional aan het woord: Marjo Koldeweij

Onder het motto ‘Professional aan het woord’ vertellen accountmanagers, adviseurs werkgeversdienstverlening en andere direct betrokken professionals wat hen bezighoudt en waaruit zij voldoening halen. In dit artikel: Marjo Koldeweij van gemeente Steenwijkerland.

‘Het moet een draaiend wiel worden’

Wat nu soms spontaan gebeurt zou vanzelfsprekend moeten worden: mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, die vanuit de ene detachering snel doorstromen naar een andere werkgever, om uiteindelijk die reguliere baan te vinden. Projectleider arbeidsmarkt Marjo Koldeweij ziet het steeds vaker gebeuren in haar gemeente Steenwijkerland, maar “het moet een automatisme worden”.

Ze ziet zichzelf vooral als aanjager, iemand ‘van de harde kant’ die voordeel haalt uit jarenlange commerciële ervaring bij uitzendbureaus. Vindt dat haar subregio, met wekelijks alle partijen om de tafel, voorloopt op andere regio’s. Maar het kan altijd beter. “Ik wil een soort keten van samenwerking opbouwen.”

Stap hoger
Wat navolging mag krijgen is de manier waarop kandidaten nu doorstromen vanuit hun werk in het sorteercentrum van de Kringloopwinkel. “Bedrijven kunnen na een paar maanden kijken of mensen bij hun genoeg competenties en kwaliteiten hebben opgebouwd om een stap hoger te komen”, vindt Koldeweij, “om daarvoor vervolgens zelf een ander bedrijf te benaderen. Dan hoeft een consulent alleen een nieuw contract op te stellen. Het zou mooi zijn als die keten een draaiend wiel wordt.”

Blij is Marjo nu vooral met de verlenging van het project in Kuinre rond Support & Co – de supermarktketen voor kleine gemeenschappen die veel leer-/werkplekken en dagbesteding levert. “Behalve dat geven ze ook uitvoering aan de WMO. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen zo contact houden met ouderen, daar ramen gaan lappen en een praatje maken.” Zonder subsidie is de supermarkt nog niet rendabel, maar het project is nu toch met drie jaar verlengd.

Draagvlak
Als Koldeweij een advies zou mogen geven: laat álle subregio’s meedoen in de werkgroepen binnen het Werkbedrijf Regio Zwolle. Nu komt ze te vaak dezelfde gezichten tegen. “Met 14 redelijk diverse gemeenten vormen we best een grote regio. Om draagvlak te houden moet er in elke werkgroep per subregio minimaal een vertegenwoordiger zitten. Liefst op zijn of haar eigen kennisgebied.”

Gepubliceerd op 07-01-2016