Professional aan het woord: Marjolein Thoma

Onder het motto ‘Professional aan het woord’ vertellen accountmanagers, adviseurs werkgeversdienstverlening en andere direct betrokken professionals wat hen bezighoudt en waaruit zij voldoening halen. In dit artikel: Marjolein Thoma van Gemeente Kampen.

Hoe maatwerk een lot uit de loterij werd

Nog steeds moet ze soms het puntje van haar tong afbijten, maar het blijft Marjolein Thoma’s belangrijkste credo: je komt bij ondernemers op bezoek om te luisteren. Iedereen weet dat inmiddels, maar de praktijk blijkt weerbarstig. “Vaak blijft het toch meer zenden dan ontvangen. Terwijl je met ontvangen zoveel meer informatie krijgt.”

Na jarenlange ervaring bij uitzendbureaus maakte Marjolein in de zomer van 2015 de overstap naar de publieke sector, als adviseur SROI en werkgeversdienstverlening bij de gemeente Kampen. “Toen ik werd aangetrokken was één van de eisen: ben je in staat om te luisteren naar wat een ondernemer wil? Als iemand het eerst wil hebben over stoeptegels voor de deur die scheef liggen, moet je dat erin meenemen.”
Collega’s afkomstig uit de uitzendbranche, zoals Marjolein zelf, zijn gewend om met een goed verkoopverhaal te komen; de meer traditionele werkconsulenten willen bij werkgevers vaak laten zien waar ze goed in zijn. “Heel menselijk, maar we nemen niet de rust om goed te luisteren naar de behoeften en wensen van de ondernemer. Ons huidige kandidatenbestand vraagt om maatwerk. Met de standaard dienstverlening die men gewend is te bieden red je het meestal niet.”

Oud ambacht
Een mooi voorbeeld komt uit haar eigen praktijk. Een ‘lot uit de loterij’ noemt Thoma het traject van een jonge vrouw en haar nieuwe werkgever, een klokkenmaker uit Kampen. “Zo’n oud ambacht, waarin vergrijzing een grote rol speelt, blijkt juist perfect voor deze vrouw, die door veel persoonlijke problemen zelf niet uit de bijstand komt. Naast persoonlijke begeleiding krijgt ze een werkervaringsplek en neemt ze er elke maand iets meer werk bij. Zo mooi om te zien hoe beide partijen nu naar de toekomst kijken!”
Het traject vormt een goed voorbeeld van nauwe samenwerking met de consulent Werk en biedt in financieel opzicht drievoudige winst: minder persoonlijke begeleiding, meer werkuren én meer opdrachten voor de werkgever. Maar, erkent Marjolein, zo’n intensief begeleid traject kun je je niet bij iedere cliënt veroorloven. “Je moet je uren indelen. Dus je weegt af: hoeveel tijd kost dit, wat is het risico op terugstroom, wat levert het op? Deze dame moet, oneerbiedig gezegd, nog heel lang. Dan kan het uit als wij haar opleiding betalen.”

Gepubliceerd op 11-02-2016