Professional aan het woord: Maureen Jansen

Onder het motto ‘Professional aan het woord’ vertellen accountmanagers, adviseurs werkgeversdienstverlening en andere direct betrokken professionals wat hen bezighoudt en waaruit zij voldoening halen. In dit artikel: Maureen Jansen van WerkgeversServicepunt Regio Zwolle.

Van wantrouwen naar wederzijds begrip

“Dat wordt een stap terug”, dacht Maureen Jansen toen haar UWV-werkregio werd gekoppeld aan de gemeenten Zwolle en Zwartewaterland. Ervaring die UWV in jaren heeft opgebouwd kun je niet ineens overdragen aan gemeenten. Maar de aanvankelijke scepsis maakte plaats voor wederzijds begrip, vooral toen Maureen zelf aan de bel trok omdat de samenwerking te langzaam van de grond kwam.

“Zwartewaterland haakte snel aan – een kleine gemeente, twee medewerkers met een werkwijze die nauw aansluit bij de onze. Maar bij Zwolle lag er na drie kickoff-momenten nog steeds geen structureel plan voor samenwerking.” Obstakels genoeg. Zo richt UWV zich puur op werkgeversdiensten, maar hebben gemeenten bijvoorbeeld ook verantwoordelijkheid voor trainingen. Gevolg: werkbezoeken konden pas op termijn van een paar weken worden gepland.
“Daar kan een ondernemer niet op wachten”, vindt Maureen. “Bovendien werkten we nog steeds in verschillende systemen. Ik heb aangegeven dat ik me zorgen maakte, werd gevraagd om dat op te pakken en ben toen met een collega van de gemeente om tafel gaan zitten. Samen hebben we het eerste overleg georganiseerd, eind januari.”

Leuk en aardig
In het gesprek met de collega van gemeente Zwolle werd open gesproken. De gemeente bleek UWV-ers te ervaren als één blok, dat soms kort door de bocht op vragen reageert. Bovendien was eerder door collega’s van Maureen wel eens gesteld dat ‘zo’n samenwerking leuk en aardig is’, maar de eigen taakstelling toch echt vóór ging. Ineens begreep ze de weerstand bij Gemeente Zwolle beter.
“Het gaat niet om je eigen taakstelling; die haal je met twee vingers in je neus. Het gaat om de beste kandidaat voor een werkgever. En voor ons is het juist verfrissend als er ook ideeën uit de gemeente komen. Maar ik heb goede hoop dat de samenwerking nu verbetert. Ik zie al meer communicatie ontstaan.”
Uiteindelijk rust deze samenwerking op drie belangrijke pijlers, volgens Maureen. “Eerste voorwaarde is dat iedereen alle relevante dingen in hetzelfde systeem zet. Maar minstens zo belangrijk is vertrouwen. Dat was bij ons in eerste instantie niet goed; bijna een soort landjepik. Plus: we moeten allemaal onze bedrijfscultuur wat los durven laten om te kunnen samenwerken. Dat geldt voor ons net zo als voor de gemeente.”

Gepubliceerd: 16-02-2016