Rijk biedt tientallen mensen uit doelgroep baanperspectief in Zwolle

In totaal 45 mensen uit het doelgroepenregister, Wajongers en (ex-)WSW-ers beginnen de komende maanden aan een nieuwe baan bij P-Direkt, een op gebied van personeelszaken ondersteunende dienst van de Rijksoverheid. Op 15 december gaat een eerste lichting van twintig geselecteerde kandidaten aan de slag op de vestiging van P-Direkt in Zwolle. Het is het klinkende resultaat van maandenlange afstemming tussen veel verschillende partijen en een zorgvuldige selectieprocedure.

Een verzoek tot het werven en selecteren van 45 kandidaten wordt niet dagelijks bij partijen binnen Werkbedrijf Regio Zwolle neergelegd. Projectcoördinator Mesut Aydemir was ‘blij verrast’ toen hij begin juli een telefoontje kreeg van een programmamanager uit Den Haag. “Maar eerlijk gezegd vond ik het, met zulke aantallen binnen een kwetsbare groep, ook wel spannend hoe we hen zouden gaan screenen en selecteren. Ons UWV-bestand raakt door gebrek aan instroom steeds smaller. Maar we hebben een breed projectteam samengesteld, heel concreet en gestructureerd gewerkt en dat heeft tot goede aantallen geleid.”

Geen draaideur
P-Direkt is een zelfstandige organisatie die de personeelsdossiers van 120.000 rijksambtenaren beheert. Bij de Zwolse vestiging start een proef waarbij de dossiers van het ministerie van Veiligheid en Justitie en die van de Belastingdienst worden ‘geschoond’. Voor Arjan Nugteren, procesbegeleider Banenafspraak bij het ministerie van BZK, kwamen twee dingen bij elkaar. “Wij willen mensen met een beperking duurzaam op de reguliere arbeidsmarkt laten instromen, zonder de tot voor kort gebruikte draaideurconstructie. Op individuele basis haal je die aantallen niet. Dus kijken wij: is er werk te vinden wat in groepen kan worden gedaan? Dit was één van de werkzaamheden die kwam bovendrijven.”
De uitdaging was drieledig: vanuit een samenwerking tussen verschillende ministeries én de diverse partijen binnen WRZ moest een grote groep kandidaten worden geselecteerd, voor specifiek werk met privacygevoelige informatie. Allereerst werd een voorlichtingsbijeenkomst belegd voor arbeidsprofessionals van UWV en alle 14 gemeenten, met het verzoek om kandidaten aan te leveren. Helemaal evenredig werd de verdeling niet, vertelt Gerlinde Scheper, die de aansluiting van de regiogemeenten coördineert. “Sommige gemeenten hadden geen geschikte kandidaat; andere heel veel. ‘Hofleveranciers’ zijn Hardenberg, Meppel, Steenwijkerland, Kampen en Zwolle.”

Informatiedagen
Het projectteam deed een grove selectie op basis van criteria als opleidingsniveau en affiniteit met het type werk. Mesut Aydemir nam als uitgangspunt dat de werkzoekenden vooral goed moesten worden geïnformeerd. “Hun werklocatie wordt P-Direkt, maar dat is niet hun formele werkgever. Vervolgens moet er een Verklaring Omtrent Gedrag worden geregeld én een loonwaarde-constructie worden afgesproken – dat zijn teveel aspecten om iedereen individueel uit te leggen.” Besloten werd voor de ruim 70 belangstellenden twee informatiedagen te organiseren. Onderverdeeld in kleine groepjes kregen zij in een halve dag, stap voor stap, alle benodigde informatie om zo tot een overwogen keuze te komen.
Het viel Arjan Nugteren, die namens de toekomstige werkgevers bij een groot aantal selectiegesprekken aanwezig was, op hoeveel goede kandidaten er tussen zaten. “We hadden heel weinig echte afwijzingen –  hoogstens een enkeling die inhoudelijk goed is, maar nog niet geschikt voor de arbeidsmarkt. Vervolgens komt er bij het samenstellen van een team nog wel iets anders kijken: je wilt ook een aantal mensen die sociaal goed zijn en de ‘olie’ binnen het team kunnen zijn. Maar die zaten er gelukkig ook al bij.” Kandidaten zijn, enkele uitzonderingen daargelaten, overwegend nog jong en variëren in opleidingsniveau van MBO-1 tot HBO.

Drie fasen
Mede op verzoek van P-Direkt komen de mensen gefaseerd in dienst. Van de eerste groep, die op 15 december begint, komen elf kandidaten van UWV en negen worden aangeleverd door diverse gemeenten. Per 1 februari volgt een tweede groep van 12 kandidaten, gevolgd door de laatste groep van 13 kandidaten in april of mei. Iedereen krijgt in eerste instantie een jaarcontract. Voor een deel zal dat bij de Belastingdienst zijn, voor de anderen bij het ministerie van Veiligheid en Justitie. “Personeeltechnisch was dat nog lastig, omdat ze daar niet daadwerkelijk komen te werken”, aldus Arjan Nugteren. “Maar daar hebben we voor de volgende groepen van geleerd.”
Een ander punt van overweging was de loonwaardebepaling. Nog afgezien van verschillen in loondispensatie tussen UWV en gemeenten onderling, verlangde P-Direkt wel eenduidigheid voor alle kandidaten. Afgesproken werd één loonwaarde van 50%, die gedurende het eerste half jaar op individuele basis wordt gewogen. Erg prettig, vindt Nugteren. “Ik moet er niet aan denken dat je van 45 individuele gevallen in twee maanden een loonwaarde moet bepalen. Onze hoop en verwachting is dat deze proef na een jaar positief wordt beoordeeld, dit traject daarna nog minstens vijf jaar doorloopt, en ze na de proefperiode van 12 maanden dus in vaste dienst komen. Met dat voor ogen moest alles dus wel heel goed en zorgvuldig gebeuren.”

Jobcoaching
Voor Werkbedrijf Regio Zwolle vormt het traject een interessante testcase voor de interne stroomlijning. Gerlinde Scheper ervaart de onderlinge samenwerking heel positief. “Van begin af aan is gezegd dat we één aanpak en werkwijze willen en iedereen sluit daar op aan. Belangrijkste knelpunt was jobcoaching. P-Direkt wil interne coaching, 40 uur per week. Die is nu gevonden in De Overstap. Zij gaan de werkgever helpen in de wirwar van regelgeving en zijn daarnaast aanspreekpunt voor de kandidaten. Voor UWV is dat gangbaar, maar veel gemeenten hebben een eigen jobcoach en moeten nu een apart potje aanboren.”
Laura van der Bend, adviseur Intensieve dienstverlening van UWV, herkent dat knelpunt. “Het eerste overleg over jobcoaching vond ik moeizaam. Gemeenten willen dat toch in eigen hand houden. En afstemming in een traject waarin zoveel mensen zijn betrokken is sowieso best lastig. We hebben allemaal hetzelfde doel, maar we zijn niet één organisatie. Je eigen collega’s trek je toch sneller aan de jas. Toch, als ik zie hoeveel vragen over kandidaten van gemeenten bij mij terecht zijn gekomen, zijn we er volgens mij in geslaagd om één aanspreekpunt te vormen.”

Op de foto: Laura van der Bend (links) en Gerlinde Scheper, aanspreekpunten voor respectievelijk UWV en de 14 gemeenten.

Gepubliceerd op 12-12-2016