‘Samen bieden we mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een kans’

Werkgeverspunt Raalte succesvol in participatie

Een baan, voor de meeste mensen een vanzelfsprekendheid. Maar wat als je al een hele tijd in de bijstand zit? Of niet (goed) mee kunt komen in het reguliere arbeidsproces? Werkgeverspunt Raalte helpt de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. Door samen met werkgevers te kijken naar de mogelijkheden die er voor deze mensen zijn. “En met succes”, weet wethouder Loevezijn. “Met onze actieve bemiddeling zijn we een voorbeeld voor andere gemeenten, maar belangrijker nog, we zijn er voor de werkgevers en deze groep mensen.”

Per 1 januari 2015 zijn de Wet werk en bijstand (WWB), Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) en Wet sociale werkvoorziening (WSW) opgegaan in de Participatiewet. Aniek Spronk van Werkgeverspunt Raalte vertelt dat een aantal werkgevers al voor die tijd over de wijzigingen is geïnformeerd, dat zij zeer positief tegenover dit onderwerp staan. Nu de nieuwe wet daadwerkelijk van kracht is, vraagt het werkgeverspunt blijvend aandacht voor alle mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. “Gelukkig zijn veel bedrijven bereid deze mensen te helpen, bedrijven als de GAMMA waar Sam Rijkers een goede plek gevonden heeft. Natuurlijk bieden wij verschillende mogelijkheden om het aantrekkelijker te maken ook deze mensen een kans te geven, maar dat is stap twee. Het begint met maatschappelijke betrokkenheid, het gevoel geven dat ook zij erbij horen. En wat voelt het dan goed wanneer bedrijfsleider Michel Booijink positief reageert op Sams vraag of hij nu ook een trui van de GAMMA mag hebben.”

‘Als je goed je best doet, kom je er wel’
Op de foto hierboven staat Sam (op de heftruck), een jongen die na het volgen van Praktijkonderwijs aan het Carmel College Salland waarschijnlijk zelfstandig geen werk had gevonden. Dankzij de steun van zijn ouders en goede samenwerking tussen het Carmel College Salland en Werkgeverspunt Raalte – met stagecoördinator Henk Antonissen als drijvende kracht – werkt hij sinds 14 september 2015 in het magazijn van de GAMMA. “Sam had hier al drie keer naar volle tevredenheid stage gelopen”, vertelt bedrijfsleider Michel Booijink. “Toen we de vraag kregen of we iets voor hem konden betekenen, stonden we daar absoluut voor open. Natuurlijk was het even wikken en wegen en dan helpt het dat de gemeente deels Sams salaris betaalt. Maar het belangrijkste is dat we zo’n jongen achter de computer weghalen, een kans en uitdaging bieden in de dingen waar hij goed in is.” En goed is Sam, die altijd heel correct werkt en keurig op tijd is. “Er is hier altijd wat te doen, vaak scan ik de producten in. Op school werd duidelijk dat ik iets in een winkel wilde doen, uiteindelijk zijn we hierop uitgekomen en heb ik het hier erg naar mijn zin.”

Maand van de Wet sociale werkvoorziening (WSW)
Nu de WWB, Wajong en WSW zijn samengebracht in de Participatiewet vraagt Werkgeverspunt Raalte in de maand oktober specifiek aandacht voor mensen die in de oude situatie onder de laatste groep vielen. De gemeente heeft besloten de zorg voor deze mensen per 1 januari 2016 zelf op te pakken. Dat betekent dat ze dan niet langer via Wezo, Larcom of Sallcon werken, maar via de gemeente zelf. “De meeste mensen die nu via deze bedrijven werken, blijven gewoon op hun plek”, stelt wethouder Loevezijn gerust. “Voor een klein aantal en de mensen die volgen, doen we een beroep op de lokale betrokkenheid van onze werkgevers. Hiervoor gaan we bij ze langs en vertellen over onze gezamenlijke mogelijkheden om ook deze mensen een toekomst te bieden.” Een van de mogelijkheden is jobcarving, waarbij bestaande functies worden opgesplitst in gespecialiseerd en ongeschoold werk. Het maakt bestaande medewerkers productiever en biedt mensen met afstand tot de arbeidsmarkt de kans om op eigen niveau goed te functioneren. Werkgevers die dit soort mogelijkheden willen bespreken, kunnen contact opnemen met het werkgeverspunt.

Meer informatie: Werkgeverspunt Raalte, Karen van Rhijn en Aniek Spronk, telefoon 0572 347 799, werkgeverspunt@raalte.nl

Gepubliceerd op 07-12-2015